Medák má jasno ... Proč opakovat něco, co se opravdu neosvědčilo?

Medák má jasno ... Proč opakovat něco, co se opravdu neosvědčilo?
Pro Českeragby.cz  pravidelně komentuje dění v českém ragby ragbyová leganda  Eduard Krützner starší ...


Eduard Krützner starší tentokrát odpovídá na nedávný příspěvek trenéra Tatry Smíchov Filipa Vacka, který web Českeragby.cz rovněž zveřejnil
K Medákově kritice českého ragby napsal trenér Tatry Filip Vacek

"Po našem telefonickém rozhovoru, jsem odletěl na dovolenou a proto se ozývám až nyní," píše úvodem Medák trenérovi Vackovi.

V mém článku nešlo o vychvalování dob minulých, ale o snahu využít dobrých zkušeností, které se kladně projevily na úspěšném rozvoji ragby u nás v ještě nedávné minulosti. Znovu jsem si můj článek přečetl, ale nikde jsem tam nenalezl sebemenší náznak něčeho proti duchu fair-play, natož plivání jedovatých slin a polopravd. Navíc to, že Tvůj článek byl obratem otištěn, vyvrací Tvé tvrzení, že na mé články není možno reagovat. Můj článek jsem, nejprve odeslal na vedení unie, ale bez odezvy, proto jsem jej odeslal na adresu redakce České ragby.cz.

K jednotlivým odstavcům ...

1/ To, že léta nemáme Trenérsko-metodickou komisi, je nezvratný fakt, na oficiálním webu unie není ani její složení, natož zprávy z její činnosti. Pro všechny unie je tato komise základním článkem úspěšné činnosti.

2/ Tvrdit, že XV a VII ragby se může provozovat současně, ba dokonce, že je to velmi prospěšné, je podle mého názoru, který jsem si ověřil u expertů těchto dvou zásadně rozlišných disciplín, zásadní omyl. Je zbytečné se na této stránce rozepisovat o zásadně rozdílné fyzické zátěži hráčů i taktické a strategické stránce, těchto disciplín. Z těchto důvodů jsem kritizoval nevhodné termíny 2 turnajů „sedmiček“, protože příprava na XV je diametrálně odlišná, co by na trénincích asi dělali hráči, kteří VII nehrají? Zajímalo by mne, jaká byla provedena analýza a vyhodnocení těchto dvou nepodařených turnajů.


3/ Správně uvádíš, že by se analýza měla provádět až po skončení dané soutěže. To přesně bylo provedeno, po neúspěšném prvním experimentu se změnou systému herní sezony na jaro – podzim. Jednoznačně byl tento systém odmítnut, z těchto důvodů. Nakonec analýza této soutěže by měla být uložena na unii. Na jaře byla soutěž odehrána do poloviny května, poté následovaly turnaje VII. Tedy pro většinu hráčů (těch, kteří VII nehrají) vznikla herní přestávka 3 a ½ měsíce,(1/2 května, červen, červenec a srpen) tedy stejně dlouhá, jako tolik kritizována zimní přestávka. Která je od poloviny listopadu do konce února, tedy také 3 ½ měsíce. Argumentuje se sice s 5 měsíci, ale to neodpovídá pravdě. Na podzim, jak je nám všem známo, máme daleko méně hracích termínů a proto finálová utkání, která se hrála na těžkých terénech v listopadu, měla daleko horší úroveň, než finálové zápasy za krásného jarního počasí, na kvalitních terénech. Ještě jedna připomínka, týden po finále 2008 už byly všechny terény nezpůsobilé, to by mělo být, velkým varováním. Mohlo by se stát, že o mistra by se hrálo až v následujícím roku !

Proč opakovat něco, co se opravdu neosvědčilo?

Naše země přece není v severském pásmu, my jsme Středoevropané a všechny vyspělé federace i v našem pásmu volí léty vyzkoušený systém podzim – jaro. Také soutěže Rugby Europe jsou hrány v tomto nejlépe vyhovujícímu systému. Znovu opakuji, že žádná a to zdůrazňuji, ze zemí, které musí hrát systémem jaro – podzim někde doknce jaro-léto, vzhledem k nepřízni počasí v severských zemích, nikdy nedosahovala dobrých výsledků v evropských soutěžích a to by měl být dostatečným argumentem k tomu, abychom znovu neopakovali stejnou chybu, která by naše ragby negativně postihla na další léta.

Pokládat za malost to, že nechceme zkusit něco nového, když už jednou neúspěšně vyzkoušeného, pokládám za nepoučení se z chyb z minulosti. Snad nejsilnějším argumentem proč tak nečinit, je skutečnost, že náš nejrozšířenější sport – kopaná, nikdy podobný experiment nezkoušel. Namítneš určitě, že mají vyhřívané trávníky, ale 90% klubů je nemá a proto má také dlouhou zimní přestávku, jako my. Navíc je třeba si uvědomit, že ragby je oproti kopané sport kontaktní.

Závěrem bych rád upozornil na starou pravdu, že nejdůležitější je se pokusit využít všech dobrých a prověřených zkušeností, vyvarovat se chyb, které neminuly, žádné generace a hledat ta nejlepší řešení pro úspěšný rozvoj našeho sportu v úzké spolupráci mezi kluby a vedením naši unie. Začátek nové sezóny my dává v mnoha věcech za pravdu, že plány současného vedení, jsou diametrálně odlišné, od skutečné reality, je jistě zbytečné se o tom dále rozepisovat. Podobné ambiciózní plány jste měli pod vedením Pavla Teličky, kdy jsi byl Sportovním ředitelem, bohužel realita byla zcela jiná a proto se ani jeden vytčený cíl, z tohoto nerealizovatelného Strategického plánu, nesplnil. (viz Strategický plán VV z této éry). Ba právě naopak, zůstal po něm velký dluh, který negativně postihl, zejména rozvoj mládežnického ragby. To by mělo být pro současný VV velkým varováním. Pokud si nepřiznáme skutečně kritickou situaci a neprovedeme hloubkovou analýzu, která nám odhalí současné problémy, zejména ve vzájemné komunikaci, budou všechny i dobré nápady, neuskutečnitelné. Možná si myslíte, že mám nějaké ambice prosadit se v naši unii, ale ujišťuji vás, že vzhledem k mému věku jen chci, aby se naše ragby dostalo tam, kam kdysi léta patřilo, mezi uznávané evropské unie, které jsou úspěšné jak na poli sportovním, tak diplomatickém. To je důvod, proč se snažím mými články probudit naši členskou základnu i vedení unie k vzájemnému rozumnému a odbornému dialogu, který by vedl ke společnému cíli, vrátit našemu ragby všechny kladné hodnoty, pro které jsme si jej vybrali za celoživotní lásku.

V Letech  9. září 2017 Eduard Krützner starší,  Medák

Českeragby.cz  napsalo ...Proč hrajeme sedmičkové ragby? ptá se Eduard Krützner starší