Před pětadevadesáti lety v roce 1926 se hrálo první ragbyové utkání na území Československa

Na webu  Ragby.info.cz bývalý reprezentant a současný trenér  ragby v Brně Tomáš Krejčí zveřejnil z pohledu historie českého ragby velmi důležité   informace ohledně dějiště historicky prvního utkání odehraného 9. května 1926 v Brně. Zpráva, která sice jednoznačně neurčuje, kde se památné utkání v Brně v  Pisárkách skutečně hrálo, alespoň otevřela diskusi pro další badatele. Tomáš Krejčí má zveřejněné údaje odzdrojované, když  většinou citoval na konci článku z uvedených  zdrojů. 

Proč to všechno je tak aktuální zrovna nyní? Dnes je tomu na den přesně 95 let od toho dne, kdy se 9. května 1926 utkání  Moravské Slavie -  A.F.K. Žižka Brno 31:17 hrálo. 

Je známo, že první ragbyové utkání v Brně mezi týmy Moravské Slavie a A.F.K. Žižka Brno se hrálo  za významného  přispění známého českého výtvarníka, spisovatele a v té době především redaktora brněnské redakce Lidových novin a týdeníku Sport Ondřeje Sekory. Ten nejenom utkání zorganizoval, odpískal jej, ale i vedl oba ragbyové týmy také jako trenér.

Jak říkám ... 


„Vedle tohoto samotného historického utkání, které je  považováno a oslavováno jako oficiální vznik ragby na našem území, je méně známý fakt, kde přesně se toto utkání v Brně odehrálo.  Ve většině zdrojích se uvádí Brno a v některých je uveden bližší údaj, že utkání se odehrálo v Brně Pisárkách. Jenže v  Brně Pisárkách historicky byly a jsou i v současnosti dva sportovní areály. Oba tyto areály jsou velice spjaty s prvorepublikovým sportem, ba dokonce v druhém případě se sportovním společenským životem rakousko-uherským," napsal Tomáš Krejčí a v dalších řádcích těm možným  dějištím památného utkání uvádí další podrobnosti. 

„Tím prvním areálem v Brně Pisárkách bylo MACCABI. Tenkrát za první republiky to byl největší sportovní areál v Brně, kde brněnská židovská obec v roce 1922 vybudovala s velkým přispěním úspěšných textilních továren tento sportovní areál s fotbalovým hřištěm, tenisovými kurty a atletickou dráhou. V současnosti je tento areál využívaný policisty ČR a známý pod názvem Kometa Brno vedle koupaliště Riviéra. Ale ragbyový míč se na tomto hřišti objevil krátce až po druhé světové válce a pak až v současnosti, kdy tam trénují sedmičkové ragby jihomoravští policisté. Toto hřiště bylo také jedním z kandidátů na turnaj olympijských nadějí juniorů a juniorek v loňském zrušeném olympijském roce, které se každoročně hraje za účasti Česka, Maďarska a Polska. Ale stopa, která by vedla k tomu, že právě toto hřiště bylo dějištěm historického utkání, které Ondřej Sekora 9. května 1926 zorganizoval, není žádná," napsal dál Tomáš Krejčí. 

„Druhým významným sportovním areálem v Brně Pisárkách byla PISÁRECKÁ STŘELNICE, která byla postavena Brněnskou měšťanskou střeleckou společností v roce 1847. Nejvýznamnější oslava se na pisárecké střelnici konala v roce 1892, kdy zde byly pořádány IV. rakouské spolkové střelby, zahájené samotným císařem Františkem Josefem I. . V roce 1907 se v areálu střelnice se konaly první brněnské trhy na ploše dnešního parku za ANTROPHOSEM. A právě v blízkosti tohoto místa se nachází i hřiště, kde se první oficiální ragbyové utkání v Československu odehrálo. Hřiště bylo součástí střelnice a v roce 1919 jej dostal do pronájmu sportovní klub Moravská Slavia, ve kterém právě Ondřej Sekora na členské schůzi v roce 1925 ragby představil," dodal Krejčí, aby se následně vrátil zpět  k hledanému  slavnému hřišti českého ragby.

„Nové pisárecké hřiště leželo v překrásné poloze v parku vedle lesa, břehu řeky Svratky. Po převzetí však bylo tvrdé, struskou vydlážděné, neoplocené a bez všeho zařízení. Nejdříve byl postaven plot z drátěného pletiva, aby se nenarušila krásná přírodní scenérie. V roce 1921 zřízeny bariéry, tribuna pro 600 osob, převlékárny, sprchy a provedeno odvodnění celého prostoru drenáží. Pak přistoupeno k úpravě vlastního hřiště a atletické dráhy. Provedením celého stavebního programu  bylo jedním z nejkrásnějších  hřišť v republice a co hlavní, vybudováno vlastní silou. Stadion byl vybudován podle projektu Ing.Rudolfa Fleitchera se 400 m dlouhou škvárovou dráhou a hledištěm pro 7 000 diváků, později rozšířili dráhu na šestiproudou a vydrželi tam, až do roku 1939. Právě tam zakládala Moravská Slavia, kterou nikdo nenazval jinak než “Morenda” slávu svých atletů. V říjnu 1931 bylo na hřišti Moravské Slavie Brno v Pisárkách dosaženo vůbec prvního světového rekordu v československé atletice mužů v utkání ČSR-Rakousko ve vrhu koulí František Douda výkonem 16,04 metrů," přípomenul historii jednoho pisáreckého hřiště Tomáš Krejčí.

„V novodobé historii byl stadion v Pisárkách využíván Vojenskou správou jako sportovní areál Univerzity obrany. Poslední velkou sportovní akcí zde byl domácí šampionát závodu na horských kolech v roce 2017 a závod evropského poháru horských kol v roce 2019. Na konci roku 2019 předalo Ministerstvo obrany chátrající sportovní areál do správy města Brna. Dobrou zprávou je, že úkolem Brna je do čtyř let od nabytí vlastnictví vybudovat široké veřejnosti přístupné plochy a sportoviště, které budou po dobu 15 let užívány ve veřejném zájmu. Součástí tohoto nově budovaného areálu mají být například čtyři hřiště pro malou kopanou, dvě víceúčelová hřiště, in line stezka v délce 650 m, kterou mohou využít i jezdci na kolečkových běžkách, závodní in line ovál s klopenou dráhou o délce 200 m, hřiště pro plážový volejbal, discgolf, workoutová hřiště nebo lezecká stěna," uzavřel svůj pečlivě vyhotovený přehled pisárenských sportovišť na webu ragby.info.cz  Tomáš Krejčí. 

 
Závěrem nutno dodat, že Česká rugbyová unie ani jednotlivé rugbyové kluby žádné akce pořádané k připomenutí výročí 95 let českého ragby neorganizovaly. 


(Tomáš Krejčí, Ragby.info.cz, ceskeragby.cz, foto: Petr Skála)