Medák upozorňuje na příčiny současné hluboké krize českého ragby. Takový byl rok 2020

„Výkonný výbor ČSRU svolal na 22. listopadu 2020 Valnou hromadu v období, které je vážně poznamenáno problémy s Covid-19. České  ragby je dlouhodobě v krizi, která se ještě prohloubila karanténami i dalšími vládními zákazy zabraňujícími sportovní činnosti, jak tréninkového procesu, tak všech soutěží. Zákaz tréninku v potřebných počtech, pro ragby tak důležitý, nám neumožní dohrát regulérně letošní jednokolové náhradní soutěže. I kdyby bylo možno zahájit tréninky po 3.listopadu 2020, v což při současném stavu šíření nákazy Covid-19 nevěřím, pak by bylo nutno otestovat všechny hráče a na základě kladných výsledků, pak schválit zahájení tréninkového procesu pro kluby, které v soutěžích startují. Zkušenosti nám přikazují, že hráči musí intenzivně trénovat minimálně tři  týdny, aby mohli bez zdravotního rizika začít hrát soutěžní utkání. To znamená, že první dohrávky by bylo možno odehrát o víkendu 21 – 22. listopadu 2020. Je tedy logické, že letošní podzimní sportovní kalendář nám už neumožní soutěže I. a II.ligy dohrát. Nezbývá nám, než se smířit s faktem, že se tyto, ne příliš spravedlivé náhradní jednokolové soutěže nedohrají, jak to bylo u některých jiných sportů.

Když jsem si pročetl počty licencí českých ragbyových  klubů, které jsou také ukazatelem pro počet delegátů na valnou hromadu,  tak ta čísla skutečně potvrzují, že české  ragby je skutečně v krizi.  Důvodem je, že mnohá uváděná čísla se zřejmě s pravdivou realitou neshodují. Jinak by se přece nemohlo stát, aby se ani jedno utkání „Nadějí“ (nebo Béček) neodehrálo. Uvádím počty hráčů českých klubů: I.liga ...  Říčany 63, Vyškov 50, Tatra  93, Sparta 66, Praga 60, Dragon 71, Slávie 78, jen Přelouč má pouze 31.

II.liga : Petrovice 62, Zlín 45, Spirit Brno 52, Havířov 44, Mariánské hory 37, Č.Budějovice 35, Nýrsko 24. Iuridica 38, ale do soutěže se nepřihlásila. Zajímavé je také, že kluby Č.Budějovic a Nýrska, které startují ve II.lize jsou pouze přidružený spolek.

Uvedená čísla jasně prokazují, že řada licencí je pouze na papíře. Daleko vážnější je skutečnost, že pokud se nebude pokračovat v soutěži „Nadějí“, pak ztratíme řadu mladých hráčů, kteří získávali zkušenosti v této důležité rozvojové soutěži. Bylo by také záhodné přesně specifikovat,  kdo může být uveden v kategorii – funkcionář - člen, aby toho nebylo zneužíváno k získáváním hlasů pro valnou hromadu, jak je to v případě Tatry, která uvádí číslo 93, které se diametrálně liší od ostatních klubů. Férovost bývala symbolem našeho sportu.

Ještě horší a varovnější jsou čísla v počtu licencí v kategoriích kadetů a juniorů, budoucnosti českého  ragby. Dostatečný počet hráčů pro start v soutěžích kadetů má pouze šest  klubů – Tatra 45, Říčany 24, Petrovice 31, Spirit Brno 31, s potížemi Dragon a Slávie 21. Naopak nedostatečný počet :  Olomouc 17, Praga 16, Vyškov 15, Zlín a Mariánské hory po 14, Sparta 12, Havířov 10.

V juniorech je to přímo katastrofa, když  jen tři  kluby mají potřebný počet hráčů : Říčany 33, Tatra 23, Dragon 20 a s potížemi Sparta 18 a Petrovice po 18, zbytek pouze Praga 14, Slávie 13, Mar,hory 12, Spirit Brno, Slávie a Olomouc po 10, Zlín 6 a Vyškov 3.

Alarmující vážné  problémy s počty hráčů pro soutěž „Nadějí“, jak pro soutěže kadetů a juniorů, jen potvrzují, v jak hluboké krizi se nachází české ragby. Je opravdu na čase, konečně najít odvahu, přiznat si krutou pravdu a přistoupit k důkladné analýze příčin tohoto stavu a hledat účinná řešení.

Znovu se potvrdilo, jak je chybné pokračovat v něčem, co evidentně nepřineslo očekávané výsledky, což je systém soutěží Jaro – Podzim, který v Evropě žádná ragbyová unie nepoužívá. Kdybychom byli začali letošní komplikovanou sezonu systémem Podzim – Jaro, pak by bylo daleko jednodušší podzimní neodehrané zápasy odehrát na jaře 2021, kdy máme daleko více volných termínů. Navíc pohádky o tom,  jak pro ragby je velmi výhodné, směřovat finálová utkání na podzimní termíny, z důvodů lepších možností propagovat ragby  v mediích se dodnes neprojevily.  Důkazem, že i letos tomu není jinak je skutečnost že, ČT Sport odvysílal do konce října 2020 pouze tři díly magazínu  Českého ragby.  Naopak jiné  malé sporty jako například americký fotbal, softball, baseball měly oproti ragby v TV daleko víc přenosů. V ostatních mediích se o ragby  nedozvíte téměř vůbec nic.  Pokud se týká sportovní stránky českého  systému soutěží mužů, pak všechny Evropské soutěže vrcholí v květnu, ale Česko si za vrchol zvolilo měsíc listopad. Nepostrádá to  logiku? Má někdo rozumné odborné zdůvodnění této podivnosti.  Pokud bychom český reprezentační tým patřil mezi přední evropské týmy, jako ještě v nedávné minulosti, pak by to mohl byt argument, ale opak je pravdou, když v současné době je  Česko  až ve 4.výkonnostní skupině Evropských soutěží.

Podobné problémy postihly také ženské ragby, které ještě v loňském roce mělo Mistrovství ČR – VII, dvě výkonnostní soutěže, když v první startovalo 8 týmů a ve druhé 6. Hrály se série 6 kvalifikačních turnajů, podle dosažených výsledků získávaly týmy body, které rozhodovaly o startu na finálovém turnaji. Letos bylo toto Mistrovství nahrazeno pouze jednorázovým turnajem, kterého se zúčastnilo pouze 7 týmů. Větší úbytek hráček nastal v soutěži XV ragby. Pro nedostatek hráček se hraje většinou pouze o 12 hráčkách. Ale i tak bylo odehráno minimum zápasů i přesto, že některé kluby jsou nuceny vytvořit společenství.  

Nejsem si jist zda Výkonný výbor  bude moci v termínu 22. listopadu 2020  uspořádat Valnou hromadu, protože předpověď odborníků na pandemii je pesimistická, ale i tak je velmi důležité, aby Výkonný výbor v této mimořádné sezoně vypracoval konkrétní a detailní (tedy položku po položce, včetně platů a odměn tak,  jak to léta požadovaly Stanovy české unie),  zprávu o hospodaření ČSRU za rok 2020 a zaslal ji ve stanoveném  termínu před valnou hromadou na kluby. Zpráva by měla  být schválena Revizní komisí, která  se patrně rozpadla, když poslední zápis ze zasedání této komise je na webu unie  z roku 2018. Problémem tuzemské  unie je  i zrušení Zdravotní komise, která je samozřejmostí ve všech vyspělých uniích. Není přece normální, aby Výkonný výbor  požadoval od klubů, aby si účast na Valné hromadě hradily z vlastních prostředků, když v letošním roce prakticky nepořádal žádné akce a neměl tedy žádné velké výdaje.

Určitě by mělo členskou základnu zajímat, kdo nese odpovědnost za angažování pana Prokeše (neragbisty) do Realizačního týmu Dukly, kde byl pověřen k vypracování strategického plánu rozvoje VII ragby klubu, který není ani členem Unie.  Důvody jeho odchodu, odvedenou práci i  finanční náklady na toto fiasko. Kluby by se měly zajímat,  proč tuzemská  unie, jako jedna z mála na světě, neposkytla klubům žádné subvence na podporu jejich ochromené činnosti, ovlivněné problémy s Covid-19. Nejsem sám, kdo  chce vědět, kdo navrhl a schválil ty nemožné reprezentační dresy, které nerespektují české  národní barvy. Kdo sleduje mezistátní zápasy, tak obdivuje,  jak v zahraničí si každá unie váží svých tradičních národních barev.

Omezená sportovní činnost daná pandemii, nám vážně narušila rozvoj  tuzemského ragby, ale je velkou příležitostí k tomu, začít konečně pracovat na odborné analýze příčin současné hluboké krize,  v součinnosti odborných komisí, sportovních ředitelů i prezidentů klubů k jedinému cíli, najít reálná řešení, jak krátkodobá, tak dlouhodobá, která by nás mohly opět vrátit mezi přední evropské unie. Přijatá řešení se však musí opírat o hodnoty, které jsou založeny na přátelství, respektu, smyslu pro fair-play a soudružnosti."


V Praze dne 25. října 2020                                                Eduard Krützner senior 

(ek, ceskeragby.cz, foto: Petr Skála)