Čeští ragbisté jsou se systémem ligové soutěže jaro - podzim přeci jenom exoti

Čeští ragbisté jsou se systémem ligové soutěže jaro - podzim přeci jenom exoti
Prakticky celá Evropa hraje své národní soutěže systémem Podzim – Jaro. Eduard Krützner starší toto tvrzení doložil  unikátním přehledem herních systémů, jak se soutěže  hrají ve  všech evropských zemích, kde se hraje ragby. Tento přehled nakonec najdete i v tomto článku.

"Proto pokládám experimenty se změnou systému na Jaro – Podzim, za chybu, která je způsobena tím, že nebyla provedena odborná analýza uplynulých soutěží. Nejpádnějším důkazem, že tento systém nezlepšuje sportovní výkonnost, jsou vždy dosahované výsledky reprezentačního týmu, které jsou obrazem úrovně domácí soutěže," napsal ragbista, jemuž přátelé říkají Medák.

" Propad v rankingu WR, je jasným argumentem, že české ragby je ve vážné krizi. Za posledních deset let, jsme se propadli v rankingu WR z 24.místa na 37. a RE z 11. na 19: Víc snad není třeba dodávat. Je na čase si konečně přiznat, že se nám dlouhodobě nedaří držet krok s evropskými uniemi, se kterými jsme ještě nedávno byli schopni úspěšně soupeřit (Španělsko, Portugalsko, Nizozemsko, Belgie, Německo, ale i Polsko, Litva a Švýcarsko, o Gruzii nemluvím), protože si léta nalháváme,  jak to děláme dobře, aniž jsme schopni provést hloubkové analýzy důvodů, proč nejsme schopni plnit cíle dané našimi nereálnými Strategickými plány. Důvody jsou jasné, nikdo za vytčené cíle neodpovídal, TMK neexistovala, VV to neřešil a klubům to bylo jedno. Nikomu nevadilo, že Sportovní ředitel P.P. vydával nesmyslná hodnocení, aby zakryl svou neschopnost, jako „Úžasné jaro našich 7“, nebo „Naše ragby je na vzestupu“, že nás dostane na 20.místo v rankingu WR, budeme hrát na OH a RWC. Když si pročtete zápisy ze schůzí VV, nikdy se takovými zásadními problémy nezabýval, to vše jsou příčiny současné hluboké krize našeho ragby," dodal Krützner senior.

"To si opravdu myslíte, že změna systému Jaro – Podzim a neustálé úpravy systému soutěží, vyřeší tak zásadní problémy, se kterými se naše ragby v současné době potýká ? Proč si nepoložíte otázku, jak je možné, že výše uvedené unie, nás dokázaly v tak krátké době ve všech směrech předstihnout, zejména na poli sportovním, tak diplomatickém. Odpověď je jednoduchá, jejich Strategické plány, jak dlouhodobé, tak krátkodobé, jsou reálné, pravidelně kontrolované, TMK složené ze zkušených trenérů a vedené skutečnými experty, úzká spolupráce s Centry talentované mládeže, pravidelné trenérské semináře, ale hlavně kvalitní domácí soutěže, jejich mediální atraktivita, motivace pro hráče hrát za reprezentaci, aktivní účast všech klubů, na plnění všech cílů, daných Strategickým plánem rozvoje. Pokud se opravdu chceme dostat z této krize, nezbývá než se poučit z nezdarů a vytvořit dlouhodobé stabilní a kvalitní domácí soutěže, pravidelně vyhodnocované, reálný Strategický plán, který bude odpovídat našim možnostem a úrovni vzdělání našich trenérských kádrů, mládežnické základně, úrovni našich klubů a jejich finančních prostředků, daleko lépe popularizovat náš sport ve všech mediálních prostředcích a hlavně táhnout všichni za jeden provaz a vrátit českému  ragby smysl pro fair-play a všechny hodnoty, pro které je ve světě tolik uznávaným sportem," má jasno legendární ragbista.

"Závěr je jasný. Náš problém je v tom, že končíme brzo na podzim a začínáme pozdě na jaře. Hrát se dá do konce listopadu a začínat se může v březnu, tedy zimní přestávka by byla  maximálně tři měsíce. Tím získáme více hracích termínů – na podzim 15 a na jaře 18, tedy celkem 33 herních víkendů. Tento počet nám dává i možnost naplánovat náhradní termíny, pro případ problémů s nepříznivým počasím," uzavřel svůj příspěvek Eduard Krützner starší.SOUTĚŽE  RAGBY  V  EVROPĚ   BRITSKÉ OSTROVY : Podzim – Jaro – soutěže systémem - doma – venku – závěrečné finálová utkání se konají konec dubna – začátek května

   FRANCIE : Podzim – Jaro – systém doma – venku – závěrečné finálové boje – konec dubna – květen – nejvyšší soutěže Top 14 a ProD2 – 16 mužstev

   ITÁLIE : Podzim – Jaro – soutěže – systém - doma – venku – Top 12 – finálová utkání květen

   ŠPANĚLSKO : Podzim – Jaro  - soutěže – doma – venku Heineken Liga – 12 mužstev – finálé zápasy v dubnu

   PORTUGALSKO : Podzim – Jaro – doma – venku – I.divize 10 mužstev, regionální ligy – finále koncem dubna

   NIZOZEMSKO : Podzim – Jaro – doma – venku,Ereklase 12 mužstev, finálové zápasy v květnu, rozdělené na 6 o mistra a 6 o pořadí.

   BELGIE : Podzim – Jaro – doma – venku. 3 divize, I. a II. 10 mužstev + Béčka, III. Bez Béček.
Finále konec dubna + Pohár

   NĚMECKO
: Podzim – Jaro – doma – venku – 2 skupiny sever 8 týmů, jih 8 týmů, semi-finále 1 z Jihu – 2. ze Severu a naopak – finále až koncem června

   POLSKO
: Podzim – Jaro – doma – venku – 10 týmů, prvních 6.hraje o mistra, zbylé 4 o sestup
finálové zápasy duben – květen

   RAKOUSKO : Podzim – Jaro – doma – venku – 6 mužstev ARC Liga, druhá liga 6.mužstev, finálové zápasy na jaře

   CHORVATSKO
: Podzim – Jaro – doma – venku – první liga 5 mužstev – druhá 5.mužstev, v poháru startuje všech 10 týmů – finálové zápasy na jaře

   GRUZIE : Podzim – Jaro – doma – venku, 10 mužstev první liga – ostatní ?

   MAĎARSKO : Podzim – Jaro – doma – venku, bližší informace s ? hrají také regionální soutěže a startují v Poháru Chorvatsko-Slovinsko-Rakousko – finálová utkání na jaře

   RUMUNSKO : Podzim – Jaro – doma – venku, Superliga – 8.mužstev a dvě soutěže po 6.týmech – Jih – Sever – finále na jaře

   MOLDAVSKO : nezjistil jsem nic bližšího

   RUSKO : velmi rozdílné soutěže – profi liga ?

   SLOVENSKO : Podzim – Jaro – doma – venku – finálová utkání na jaře

   SLOVINSKO : Podzim – Jaro – doma – venku – problémy se soutěží, málo klubů, startují v Poháru Chorvatsko, Rakouské, Slovinsko

   ŠVÉDSKO : Jaro – Léto, doma – venku

   ŠVÝCARSKO : Podzim – Jaro, doma – venku – 1.Liga 8.mužstev + Béčka, + východ – západ po 5 mužstvech, finálové zápasy na jaře

   Velmi obtížně se hodnotí soutěže Skandinávských zemí – nedostatek klubů – nedostatek hráčů,
Lotyšsko, Finsko, Estonsko, Norsko, Island – zřejmě Jaro – Léto, Dánsko se věnuje hlavně „7“, Jen Litva má více klubů. Existuje Skandinávská liga. Hrají soutěže Jaro – Léto.

   Ostatní členské státy domácí soutěže pro nedostatek klubů nemají : Andorra, Monako, Lucemburk, Bosna – Her.,Lichnsteinsko, Malta, San Marino, Srbsko, Kypr mají poháry, nebo se zúčastňují soutěží v sousedních státech.

   IZRAEL má soutěž Podzim – Jaro – 12 mužstev – doma – venku + Pohár – finále na jaře

  TURECKO – soutěž Podzim – Jaro – 7 mužstev – doma – venku, finále 11.5.(Eduard Krützner starší, ps, Českeragby.cz, foto: Petr Skála)