Eduard Krützner starší komentuje, jak je na tom české ragby aktuálně v sedmičkách

Eduard Krützner starší  komentuje, jak je na tom české ragby aktuálně v sedmičkách
"Věřím, že všichni stejně jako já, máte velký zájem na tom, aby se české ragby v brzké době opět vrátilo mezi přední evropské federace, tak jak tomu bylo ještě nedávno. Úkol je to nelehký, ale splnitelný, pokud si naše unie provede hloubkovou odbornou analýzu současného stavu, která bude odpovídat skutečné úrovni výkonnosti našich reprezentačních mužstev, úrovni našich soutěží, finančním možnostem našich klubů, kvalitě trenérských kádrů a navrhne reálná řešení, která budou postavena na vzájemném respektu a úsilí všech členů naši unie na dosažení co nejlepších výsledků, jak na poli sportovním, tak diplomatickém, pak máme velkou šanci uspět v našem snažení," napsal uvodem svého komentáře  Eduard Krützner starší.

"Píši vám proto, že jsem si přečetl hodnocení Sportovního ředitele i trenéra sedmiček české unie pana Phila Pretoriuse za uplynulé období "sedmičkového ragby". Nemám nic proti tomu, abychom české reprezentanty pochválili za jejich výkony, ale hodnocení musí odpovídat realitě současné úrovně tuzemského "sedmičkového ragby". Pokud si budeme nalhávat, že je české "sedmičkové ragby" je   ú ž a s n é, pak to zdaleka neodpovídá současné výkonnosti českého  VII reprezentačního mužstva. Pokud se v něčem chceme zlepšovat a to předpokládám, pak je nutné pracovat s reálnými fakty a to neplatí jen v ragby, ale ve všech lidských činnostech," uvedl dál muž, jemuž ragbisté řikají Medák.


Když jsem si přečetl článek Sportovního ředitele ČSRU pana Phila Pretoriuse, ve kterém hodnotí uplynulou sezonu „sedmičkového ragby“ jako ú ž a s n o u, rozhodl jsem se na tuto analýzu,  reagovat mým hodnocením.

Za dobré výkony se má hráčům poděkovat a povzbudit je pro jejich další sportovní růst, ale každý trenér by si měl provést odbornou analýzu výkonnosti svých svěřenců za uplynulé období tak, aby si mohl připravit tréninkový plán na příští období, který bude odpovídat skutečné výkonnosti svého mužstva.

Realita je taková, že výkony českého mužstva byly d o b r é, ale k úžasným mají opravdu daleko. Vítězství v Conferenci I. bylo přece naši povinností, pro návrat do Trophy soutěže, ze které jsme loni ostudně sestoupili.  Hráli jsme přece s mužstvy, které v rankingu WR, jsou daleko za námi. Moldavsko 44, Bosna 70, Rakousko 75, Slovinsko 77, Norsko 96, Finsko 99, Monako 102, ostatní účastníci, které zatím ještě ani  nejsou klasifikováni. Postup nás posunul na 24.místo v Evropě a to je sice slušné místo, ale k předním evropským celkům máme stále příliš velký výkonnostní odstup.

Navíc si musíme uvědomit, že naše reprezentace (včetně Dukly) měla výborné podmínky pro přípravu, jednak možností pravidelných tréninků na Dukle, tak startem na 4 velmi kvalitních mezinárodních sedmičkových turnajů. Pokud jsme si mohli přečíst výsledky naši reprezentace na těchto turnajích, tak byly také dobré, ale zdaleka ne úžasné. Takové výborné podmínky neměly žádné předchozí reprezentační celky a přesto dosahovaly dobrých výsledků na mezinárodním poli.

Pokud  budeme chtít, skutečně „sedmičkové ragby“ přiblížit výkonnostně k předním evropským celkům, pak je nutné zásadně změnit systém a koncepci českého „sedmičkového ragby“. Základní problém nastal nesmyslným rozhodnutím, změny sportovní sezony na JARO – PODZIM, který nutí kluby, aby v plné fázi přípravy na závěrečné boje XV ragby v měsíci srpnu startovaly na turnajích VII. Loňské fiasko z turnajů nás nepoučilo a my jej opět opakujeme. Kdyby opravdu fungovala TMK (TPK), která by provedla odbornou analýzu tohoto nesystematického řešení „sedmičkového ragby“, pak by se nemohlo stát, že v srpnu hrajeme VII a v následujícím roce (tedy po 10 měsících) hrajeme evropské VII soutěže. Jakou to má logiku ?

Je zajisté záslužné organizovat soutěž „VII“ pro kluby, které nestartují v Extralize a I.Lize, ale můj názor však je, že tato soutěž nemůže vychovávat kvalitní hráče pro českou „VII“ reprezentaci. Znovu opakuji, že pro začátečníky je tato velmi náročná disciplína nevhodná, protože většinou postrádají základní předpoklady pro její úspěšné zvládnutí (výbušná rychlost, výborná individuální technika a efektivní obrana). Pro tyto kluby by bylo daleko snadnější, aby hrály soutěž o 10 hráčích, která je daleko méně náročná a je mezičlánkem ke klasickému XV ragby.

Kdybychom se vrátili k systému PODZIM – JARO, tak jako celá vyspělá Evropa, pak bychom měli na jaře dostatek volných termínů na kvalitní turnaje „VII“ i pro naše nejlepší týmy, ze kterých se rekrutují naši nejlepší sedmičkový hráči. To by samozřejmě zásadně zlepšilo výkonnost české reprezentace v soutěžích RugbyEuropy. Jen pro úplnost, podzimní kalendář nám od září  do poloviny listopadu nabízí 12. volných termínů, což by nám lehce umožnilo odehrát sedm kol Extraligy v systému Podzim - Jaro a ještě by nám zbylo pět volných termínů (reprezentace + NT). Jaro nám každoročně poskytuje pravidelně 15-16 termínů a tím pádem je dostatek dat, jak pro Extraligu, mezistátní zápasy i „sedmičkové turnaje“. Letošní termín finále Extraligy dne 28.10.2018 je velká chyba, nikdo si zřejmě neuvědomil, že 28.října budou velké oslavy 100 let české státnosti a na ragby si nikdo ani nevzpomene, přestože z jedním z důvodů pro změnu systému, byly velké možnosti propagace ragby v mediích.

Jak jsem se zmínil na začátku, je dobré pojmenovat kladné stránky dosažených výsledků, ale pro další zlepšování a zkvalitnění výkonnosti na všech úrovních, je nutné také provést odbornou analýzu, která odpovídá realitě dosažených výsledků, naši účasti v evropských soutěžích.

Pokud je něco úžasného, zejména ve sportu, pak už není prakticky co zlepšovat, to není rozhodně případ tuzemské  současné výkonnosti „sedmičkového ragby“. Pokud je to oficiální hodnocení reprezentačního trenéra, pak musí odpovídat skutečné výkonnosti české reprezentace v kontextu soutěží Rugby Europe, které nás řadí až na 24. místo v Evropě, takže nás čeká ještě velký a dlouhodobý proces, abychom se dostali opět mezi přední evropské „VII“ unie.

V minulých dnech jsme měli možnost shlédnout výborné zápasy na Světovém poháru VII v San Franciscu a musíme si přiznat, že české  „úžasné VII ragby“ má k výkonnosti zúčastněných mužstev opravdu ještě daleko. 


Eduard Krützner senior


(ps, Českeragby.cz, foto: Miloš Březina)

České ragby 6.díl - jaro 2019

České ragby 6.díl - jaro 2019

14.6.2019 10:54:39

V 6.díle vám ukážeme záběry ze sedmičkového turnaje klubového Mistrovství Evropy v Petrohradě, kde hrála Dukla. Ve vybraných školách na Praze 6 se rozjel projekt sportovního rozvoje dětí, jehož so...