Ragbisté mají nového prezidenta Dušana Palcra a ve vedení Unie jsou i tři bývalí reprezentanti

Ragbisté mají nového prezidenta Dušana Palcra a ve vedení Unie jsou i tři bývalí reprezentanti
Od neděle  10. března 2019 po  Volební valné hromadě České rugbyové unie (ČSRU)  má tento spolek nového prezidenta a k tomu ještě celý výkonný výbor.

Minulý rok totiž oznámil odchod z funkce stávající prezident Pavel Chaloupka a také  generální sekretář ČSRU Pavel Myšák, který byl i člen Výkonného výboru. Stávající Výkonný výbor ČSRU se rovněž  vzdal svého mandátu a proto volební valná hromada  volila nejen prezidenta unie, ale také nový výkonný výbor.

Prezidentem je Dušan Palcr

V úvodu programu zasedání  Pavel Chaloupka  stručně zhodnotil své působení v čele Unie. Zmínil se  i o problémech, které nastaly a o rozhodnutích, které se nepovedly. Unie má  po odchodu generálního partnera finanční problémy a zcela se nepovedlo angažování zahraničního sportovního ředitele. Za neúspěch považuje poslední výsledky českého reprezentačního  týmu mužů, ale pozitivně zhodnotil například projekt Dukla, který dobře reprezentoval české ragby v zahraničí.

V následné volbě byl za prezidenta Unie zvolený jediný uchazeč na prezidenta ČSRU  Dušan Palcr, který klubově patří k Tatře Smíchov. Po Ladislavovi Procházkovi, Pavlovi  Teličkovi a Pavlovi Chaloupkovi  již  čtvrtý prezident, který přichází českému ragby pomoci z Tatry Smíchov, následně    představil sebe a navržený tým spolupracovníků do Výkonného výboru ČSRU, jež si vybral.

Dušan Palcr je spojený s finanční skupinou J&T, která se stala v minulém roku partnerem ČSRU a měla by v dlouhodobém horizontu plnit funkci stabilního partnera a generálního sponzora. Je celoživotní sportovec, otec dvou synů, z nichž jeden hraje ragby. Palcr byl již členem VV  a po zkušenostech ve vedení unie se rozhodl nabídnout ČSRU své služby jako prezident unie.

Marek Fořt je generální manažer klubu RC Mountfield Říčany a ve VV bude mít na starosti  mládež

Roman Rygl je bývalý reprezentant a stále  hrající ligový hráč a prezident RC Tatra Smíchov a v novém VV bude mít na starosti  ekonomický úsek stejně jako  předchozím VV, jehož byl členem.

Pavel Syrový
je bývalý reprezentant a nynější sportovní ředitel RC Praga Praha a ve VV bude mít na starosti  sportovní úsek.

Alexandr Křížek
je bývalý hráč Sparty Praha a ve VV bude mít na starosti  reklamu, marketing a komunikace.

Matěj Rázga je bývalý hráč RC Slavia Praha, současný mezinárodní rozhodčí ragby a ve VV bude mít na starosti   komunikaci se zahraničím a rozhodčí.

Kamil Vrubl je bývalý reprezentant  a člen výkonného výboru klubu TJ Sokol Mariánské Hory  a  ve VV bude mít na starosti  organizaci a legislativu (procesy, směrnice).Valná hromada  podle  zprávy uveřejněné na webu Ragbyinfo.cz  vzala na vědomí, že nový výkonný výbor potvrdil vznik dvou plně placených míst v ČSRU a to pozici generálního manažera a generálního sekretáře ČSRU.

Jeden ze zásadních cílů nového vedení Unie bude maximální rozvoj mládežnického ragby. O  kritickém tématu českého ragby hovořil v diskusi Tomáš Kohout (RC Říčany), který  poděkoval všem, kteří se o českou a moravskou mládež starají a  podpořil je v jejich další práci.

Valná hromada  zamítla  navržené usnesení RC Sparty Praha, které požadovalo změnu soutěžního systému na podzim jaro od roku 2020.

Do dozorčí rady ČSRU byl zvolen Zbyněk Václavík, prezident klubu RC Olomouc.

V diskusi vystoupil i Jan Stránský předseda RC Slavia Praha, který  vyslovil nutnost unie zaměřit se na komunikaci s veřejností a na veřejná media například na  Českou televizi.

Jan Macháček (RA Olymp Praha) vznesl požadavek na předložení ucelené strategie, kterou bude možné vyhodnotit a transparentnost rozhodovacích procesů. V diskuzi poté seznámil přítomné s analýzou dat, která se týkala vývoje počtů licencí mládeže a dospělých hráčů v ČR v posledních letech.Následně bylo v dodatečném usnesení navržené Spartou Praha odsouhlaseno, že nově zvolené vedení představí svou strategii a návrh rozpočtu na řádné valné hromadě v červnu 2019.

V závěru valná hromada poděkovala Pavlovi Chaloupkovi a bývalému výkonnému výboru za odvedenou práci a zasedání bylo ukončeno  beze  zpěvu žádné revoluční písně.

(ps podle zprávy na webu Ragbyinfo.cz, Českeragby.cz, foto: Petr Skála)