Snížení počtu skládek během utkání je jedno z opatření pro snížení počtu zraněných ragbistů

Snížení počtu skládek během utkání je jedno z opatření pro snížení počtu zraněných ragbistů
Tento týden pořádal World Rugby lékařské symposium ve francouzském středisku Marcoussis, které bylo zaměřené na zdraví hráčů. V současné době se diskutuje o osmi  návrzích na změny pravidel, které by snížily počty zranění, zejména pak cerebrální komoce.

Co z toho zatím vzešlo, snížil se počet zraněných hráčů s komocí, kteří zůstali na hřišti z 53% v roce 2012 na 8% v letošním roce. Cílem symposia je neustále snižovat počty zraněných hráčů i v příštích létech. Snaha je, aby 8 návrhů na změny pravidel, bylo prověřeno v nové sezoně. Nejprve budou testovány v soutěžích amatérských a mládeže, ale je také návrh, aby byly testovány v soutěžích Esperance (Naděje), kde se jedná o dobře trénované hráče.

První dva návrhy změny jsou zákaz skládání dvěma hráči a snížení zóny skládky od pasu dolu. Počítá se s tím, že to bude velmi obtížné k posuzování, ale až odborné analýzy nám dají správnou odpověď, zda to prospěje hře, ale hlavně zdraví hráčů.

Ve Francii se letos v nižších amatérských soutěžích používala - modrá karta - při cerebrální komoci. Hráč musí opustit hřiště a 18 dní je na pozorování a nesmí hrát, pokud se komoce potvrdí, nesmí hrát 21 dní, pokud se jedná o druhou komoci, pak hráč nesmí hrát 42 dní, v případě třetí je to 180 dní.

WR připravuje také jednu, opravdu velkou změnu pravidel, která by zásadně ovlivnila hru. Hráč s míčem v zóně mezi oběma 22 m, může kopnout míč přímo do autu na polovinu soupeře a jeho mužstvo bude mít výhodu vhazování autu. Co je tedy cílem. Přinutit bránící mužstva k tomu, aby muselo rozmístit více hráčů do 2 a 3 obranného valu. To bude mít za následek daleko méně kontaktů a tedy i skládek, což by mělo přinést daleko menší počet zranění. Navíc bude možno daleko lépe využívat prostoru hřiště k útočné hře a tedy i ke změně strategie hry, kterou nám dává současné ragby, značně zkvalitněním kolektivní obrany.

"Osobně jsem zvědav na ostatní návrhy změn, které by měly zatraktivnit hru a zajistit větší bezpečnost hráčům. Jednu zásadní změnu jsme navrhovali, ještě když jsem byl v komisi expertů FIRA. Zborcení mlýna se jen velmi obtížně posuzuje. Hráči první řady jsou speciálně trénovaní na své posty a rozhodně nemají zájem na tom, aby se mlýn zbortil a byl nařízen TK, bohužel někteří trenéři používali tento prvek pro taktiku hry. Jedná se většinou o technickou chybu a ne úmysl. Proto se navrhovala změna, která zborcení mlýna označila za technický problém vzniklý často i vinou terénu, zejména při deštivém počasí a měla by být potrestána pouze  volným kopem. Hra, při které  by se značně zrychlila, mlýn by se nemohl používat jako taktický prvek k lehkému dosažení 3 bodů, byla vyzkoušena  úspěšně v soutěžích Jižní Afriky, ale nakonec mezinárodně ke změně nedošlo. Doufám, že bude tentokrát tato změna konečně uvedena do pravidel, určitě by to hře prospělo.

Doporučuji, aby se i česká unie zabývala problémům cerebrální komoce, které by v případě vážného zranění mohly negativně ovlivnit další rozvoj našeho sportu. Ještě jedna poznámka. Při televizních přenosech zápasů ze zahraničích soutěží, používají naši reportéři často výrazy o otřesu mozku, které bagatelizují vážnost tohoto zranění, ale hlavně to rozhodně nepomáhá propagaci ragby. Který otec bude chtít, aby jeho syn, nebo dcera hráli ragby, když tam stále dochází k otřesům mozku?

(Eduard Krützner, Českeragby.cz, foto: Petr Skála)TMySQLDbLink: Table './ceskeragby/url_log' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
UPDATE `url_log` SET `id`='a1e24d4e-4c76-44f6-a59e-438f31bae98f',`time`='6.496',`memory`='33.75' WHERE `id`='a1e24d4e-4c76-44f6-a59e-438f31bae98f'