Pavel Kolář

Světově uznávaný fyzioterapeut
Pavel Kolář (1963) – Světově uznávaný fyzioterapeut, proděkan 2.lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Hodnotit záporněHodnotit kladně
-48%
+52%
Pravidla hlasování: Každý čtenář může hlasovat a hodnotit zástupce sportovního prostředí průběžně. Cyklus každého hlasování je časově omezen na dobu jednoho kalendářního týdne a čtenář může vždy v daném týdnu uplatnit jednou svůj hlas.
Všechny články