Libor Varhaník

předseda Českého atletického svazu
*1966, sportovní funkcionář, předseda Českého atletického svazu, od roku 2012 místopředseda Českého olympijského výboru, zakladatel marketingové společnosti Česká atletika
Hodnotit záporněHodnotit kladně
-92%
+8%
Pravidla hlasování: Každý čtenář může hlasovat a hodnotit zástupce sportovního prostředí průběžně. Cyklus každého hlasování je časově omezen na dobu jednoho kalendářního týdne a čtenář může vždy v daném týdnu uplatnit jednou svůj hlas.
Všechny články