Jan Boháč

Generální sekretář České unie sportu
bývalý reprezentant v rychlostní kanoistice, semifinalista olympiády v Soulu 1988, dlouholetý sportovní funkcionář, ve struktuře České unie sportu zastává funkci generálního sekretáře, od roku 2005 v čele rychlostních kanoistů a předsedou Českého svazu kanoistů byl do roku 2022.
Hodnotit záporněHodnotit kladně
-27%
+73%
Pravidla hlasování: Každý čtenář může hlasovat a hodnotit zástupce sportovního prostředí průběžně. Cyklus každého hlasování je časově omezen na dobu jednoho kalendářního týdne a čtenář může vždy v daném týdnu uplatnit jednou svůj hlas.
Všechny články