Jan Chlumský

vedoucí úseku dopingové kontroly a monitoringu při Antidopingovém výboru ČR
absolvent Přírodovědecké fakulty UK, obor biochemie, od roku 1992 pracuje v oblasti sportovní biochemie, v současnosti zastává funkci vedoucího úseku dopingové kontroly a monitoringu při Antidopingovém výboru ČR, aktivně působí v oblasti prevence proti užívání dopingu ve sportu
Hodnotit záporněHodnotit kladně
-75%
+25%
Pravidla hlasování: Každý čtenář může hlasovat a hodnotit zástupce sportovního prostředí průběžně. Cyklus každého hlasování je časově omezen na dobu jednoho kalendářního týdne a čtenář může vždy v daném týdnu uplatnit jednou svůj hlas.
Všechny články