Jaroslav Salivar

1.náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
*1967, 1.náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, místopředseda Sdružení sportovních svazů ČR, sportovní funkcionář, bývalý první náměstek ministra vnitra
Hodnotit záporněHodnotit kladně
-34%
+66%
Pravidla hlasování: Každý čtenář může hlasovat a hodnotit zástupce sportovního prostředí průběžně. Cyklus každého hlasování je časově omezen na dobu jednoho kalendářního týdne a čtenář může vždy v daném týdnu uplatnit jednou svůj hlas.
Všechny články