Na Kongresu Rugby Europe v Paříži bylo konstatováno, že ragbyová Evropa má málo peněz

Na Kongresu Rugby Europe v Paříži  bylo konstatováno, že ragbyová Evropa má málo peněz
Zasedání 99. Kongresu Rugby Europe se konalo druhý prosincový víkend ve dnech 8. a 9. prosince 2017   již tradičně v budově Société Générale na pařížském Defance.

Účastníky Kongresu uvítal president Octavian Morariu a poté předal slovo Generálnímu sekretáři panu Gilbertovi Cellimu. Ten přednesl program zasedání, který byl jednomyslně schválen.

Prvním bodem jednání bylo schválení zprávy z posledního zasedání, které se konalo  v Lucembursku.

Následovalo schválení hospodaření Rugby Europe za rok 2017, které zpracoval pan P.Schüpbach.

Zástupce Société Générale madam Caroline Guillaumin, pozdravila delegáty a potvrdila partnerství s  Rugby Europe, i na příští léta.

Zajímavá byla přednáška pana Morgena Buckleye z World Rugby, který ve svém příspěvku jednak zhodnotil spolupráci s RE, ale také seznámil účastníky s plánem rozvoje ragby na příští léta. Zmínil se zejména o bouřlivém rozvoji ženského ragby a stále stoupající úrovně herního projevu, předních světových družstev. V plánu rozvoje a propagace ragby, se zaměřit i na ostatní ragbyové hry, jako je touch-ragby, beach-ragby, ragby na sněhu a nově na X ragby. Tato hra je vhodná zejména do škol a pro začátečníky. Připomeňme si, že základní pravidla jsou velmi jednoduchá a pro získání nových adeptů našeho sportu, velmi přitažlivá.

Michel Arpaillange seznámil delegáty s výsledky soutěží, pořádaných v  roce 2017.

Zástupci Polské Ragbyové Unie podrobně seznámili účastníky s organizací ME U-18, které se koná v roce 2018 v okolí polského města Poznaně.


Druhý den zasedání v sobotu 9. prosince 2017 dopoledne podepsaly všechny unie, které jsou pořadateli soutěží v rámci Rugby Europe, protokol, ve kterém jsou uvedeny veškeré podmínky, které musí pořadatel zajistit k zdárnému průběhu dané soutěže. Tady je třeba se pozastavit na skutečností, že Rugby Europe  dosud nemá zpracován finanční rozvahu, jaká bude finanční podpora od Rugby Europe pro jednotlivé akce.

Na rok 2018 byly schváleny tyto soutěže

XV – muži – Rugby Europe Championhip (Belgie, Německo, Gruzie, Rumunsko, Rusko a Španělsko).

Rugby Europe Trophy (Česko, Moldavie, Holandsko, Polsko, Portugalsko a Švýcarsko).

Rugby Europe Conference 1 – sever (Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Švédsko a Ukrajina).

Rugby Europe Conference 1 – jih (Andora, Bosna-H.,Chorvatsko, Israel a Malta)

Rugby Europe Conference 2 –sever (Dánsko, Estonsko, Finsko, Lucemburk a Norsko)

Rugby Europe Conference 2 – jih (Rakousko, Kypr, Srbsko, Slovinsko a Slovensko).

Rugby Europe Developement – (Bulharsko, Černá hora a Turecko)

XV ženy – Women´s Championship – (Španělsko, Holandsko, Německo a Belgie)

Women´s Trophy – (Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Finsko a Česko)

XV muži - Rugby Europe U-20 – Championship – (Portugalsko, Španělsko, Rusko, Rumunsko, Belgie, Německo, Holandsko a Polsko)

Rugby Europe Trophy U-20 – (Švýcarsko, Česko, Lucembursko, Lotyšsko ?)

XV – junioři U-18 – Championship (Francie, Gruzie, Portugalsko, Španělsko, Belgie, Rusko, Holandsko a Rumunsko)

- junioři U-18 Trophy – (Německo, Česko, Polsko, Lucemburk, Litva, Ukrajina, Lotyšsko a Švýcarsko)

- junioři U-18 Conference 1 – (Srbsko, Maďarsko, Chorvatsko, Israel, Slovensko, Moldava, Bulharsko + 1 ?)

7-s muži – Sevens Grand Prix Series (4 turnaje) – (Rusko, Irsko, Španělsko, Wales, Německo, Francie, Gruzie, Portgalsko, Anglie, Itálie, Polsko a Švédsko)

Seven Trophy (2 turnaje) – (Belgie, Rumunsko, Lucemburk, Ukrajina, Litva, Chorvatsko, Israel, Kypr, Dánsko, Lotyšsko, Maďarsko a Bulharsko)

Sevens Conference 1 – (Moldava, Česko, Slovensko, Malta, Srbsko, Norsko, Bosna+H., Turecko, Monako, Slovinsko, Rakousko a Finsko

Sevens Conference 2 – (Lichteštejnsko, Estonsko, Černá hora, Bělorusko, San Marino, Island, Švýcarsko a Andora)

7-s junioři – U-18 – Championship – (Irsko, Francie, Velká Britanie, Španělsko, Gruzie, Rumunsko, Itálie, Rusko, Německo, Belgie, Polsko, Lucemburk, Litva, Ukrajina a Švédsko).

U-18 – Trophy – (Israel, Dánsko, Maďarsko, Lotyšsko, Švýcarsko, Slovinsko, Monako, Moldava, Slovensko, Bulharsko, Holandsko, Česko, Srbsko, Chorvatsko, Turecko a Rakousko).

7-s – ženy – Sevens Women´s Grand Prix Series (2 turnaje) – (Rusko, Irsko, Francie, Anglie, Wales, Španělsko, Belgie, Polsko, Itálie, Portugalsko, Skotsko a Německo)

- Sevens Women´s Trophy (2 turnaje) – (Švédsko, Nizozemsko, Ukrajina, Rumunsko, Česko, Maďarsko, Finsko, Švýcarsko, Lotyšsko, Israel, Norsko a Rakousko).

- Sevens Women´s Conference – (Malta, Moldavsko, Gruzie, Dánsko, Chorvatsko, Bulharsko, Andora, Slovensko, Lucemburk, Slovinsko, Litva a Bosna+H.)

7-s – ženy – juniorky – Sevens Women´s U-18 Championship – (Velká Britanie, Francie, Portugalsko, Irsko, Nizozemsko, Španělsko, Itálie, Švédsko, Rusko, Němeko, Belgie, Andora, Lotyšsko, Polsko, Ukrajina a Gruzie).

Počet soutěží je stále stejný, ale přibývá také problémů, protože některé unie zřejmě postrádají potřebné finanční prostředky na úspěšné vystoupení svých reprezentačních mužstev ve všech soutěžích, do kterých se přihlásily. Rugby Europe pak musí řešit problémy s dlužníky, protože pořadatelům některých akcí, vznikly velké finanční ztráty.

"Závěrem je možno konstatovat, že současné finanční prostředky Rugby Europe jsou nedostatečné pro úspěšný rozvoj ragby v Evropě. Je to způsobeny zejména tím, že marketing evropské ragby nezískal stále velkého sponzora, který by byl schopen aspoň částečně pokrýt, nemalé náklady většiny unií na start ve všech soutěžích," konstatoval závěrem Eduard Krützner starší, který se zasedání zúčastnil jako delegát Slovenské rugbyové unie.

Na fotografii všech delegátů najdete i zástupce České rugbyové unie prezident, sekretáře a sportovního ředitele a reprezentačního trenéra v jedné osobě. Ve zprávě na webu ČSRU v době vydání tohoto článku naleznete pouze do češtiny přeložený program Kongresu bez dalších podrobností a výsledků jednání, které obsahuje příspěvek Eduarda Krütznera staršího. 

(Eduard Krützner starší, Českeragby.cz, foto: web Rugby Europe)