Česko v ragby po zavedení systému Jaro - Podzim v lize sestoupilo až do 4. skupiny ME

Česko v ragby po zavedení systému Jaro - Podzim v lize sestoupilo až do 4. skupiny ME
V noci ze čtvrtka 14. května na pátek 15. května 2020 se na webu České rugbyové unie objevila zpráva o rozlosování dvou nejvyšších ragbyových soutěží, které by se hrály v deseti termínech nejdříve jednokolově a následně dvě semifinále a jedno finále play off. Začínalo by se v srpnu a končilo 7. listopadu 2020. 

Za zákeřný diktát pro ragbyové kluby v podobě rozpisu soutěží I. a II.Ligy na podzim 2020 považuje legenda českého ragby Eduard Krützner senior, neboť rozpis byl uveřejněný, aniž by byl projednán s kluby, které v soutěžích startují.

Jak říkám ...„To pokládám za závažné pochybení Výkonného výboru Unie, který si stále stěžuje na nedostatečnou účelnou spolupráci s kluby. Neznám žádnou unii, ale ani v jiných sportech, které by klubům nařizovaly v jaké podobě soutěže budou startovat. Ragby patřilo vždy ke sportům kde smysl pro fair-play a férovost, byly hodnoty,  pro které získalo v celém světě tak velikou popularitu. Uspořádat konferenci pro kluby na téma "podzimní soutěž"  až po uveřejnění systému soutěže, nesvědčí právě o vůli vedení Unie zlepšit vzájemné vztahy. Chtěl bych jen připomenout, že když před léty přišel návrh na změnu systému Podzim - Jaro, ve kterém startovalo 10 klubů v dlouhodobé soutěži, na systém 8 klubů s následným play-off a play-down, tak tehdejší výkonný výbor  svolal seminář klubů k tomuto problému do Hlušic (samozřejmě na náklady ČSRU), kde se dva  dny diskutovalo, než jsme schválili takový systém, který vyhovoval většině a hlavně přinesl zkvalitnění domácích soutěží. Že to bylo účelné, potvrdily později výsledky, které naše reprezentace dosahovala v ME ve druhé nejvyšší soutěži Rugby Europe.

Výkonný výbor i Trenérskometodická komise měly dostatek času, aby provedly důkladnou odbornou analýzu současného, prokazatelně nevyhovujícího systému Jaro - Podzim a seznámily se závěry členské kluby, aby se k nim v dostatečném předstihu vyjádřily. Mělo by se až poté přistoupit k návrhům o systémech soutěží, které by zkvalitnily tréninkový proces, úroveň soutěží a tím pádem také reprezentace. Nyní, díky nařízení VV o pokračování v nevyhovujícím  systému Jaro - Podzim až do konce roku 2021, bere vedení Unie  na sebe zodpovědnost, že české  ragby bude nuceno 2 x improvizovat v systém soutěží. Podzim 2020 a Jaro 2022. To je přece více jak neprofesionálnější přístup a hazard se jménem českého ragby. Znovu se opakuji, ale karanténa nám dala velkou příležitost, abychom se poučili z chyb a vrátili se k osvědčenému, celoevropsky osvědčenému systému Podzim - Jaro. Věřím, že všechny kluby pochopily, že tato příležitost nám umožní  návrat do období, kdy české ragby patřilo mezi přední evropské unie, právě díky kvalitním domácím soutěžím," napsal bývalý generální tajemník ČSRU a následně i prezident Unie jinak i bývalý trenér a reprezentant Eduard Krützner senior.

„Je přece logické a rozumné, aby o systému soutěží mohly rozhodovat ty spolky, které v nich startují, tak jak je tomu ve všech sportech, ale i ostatních ragbyových uniích. Proto pokračovat v něčem, co se prokazatelně ukázalo za velmi nevhodné a nesplnilo ani jednu ze slibovaných výhod tohoto systému, pokládám za krajně neprofesionální přístup k tak závažnému problému. Netřeba zdůrazňovat, že ve všech oborech a tedy i ve sportu jsou rozhodujícím měřítkem úspěšnosti, dosahované výsledky. My jsme od zavedení systému Jaro - Podzim sestoupili až do 4.výkonnostní skupiny ENC - Mistrovství Evropy a v rankingu World Rugby se Česko propadlo až na 37.místo. To je samozřejmě také dáno slabou úrovní tuzemských  soutěží.  Proč si namlouváme, že nynější Česká rugbyová  unie má ty nejlepší experty na systémy soutěží, když celá Evropa úspěšně léta využívá systém Podzim - Jaro, včetně soutěží Rugby Europe. Přiznejme si, že země, které jsme ještě nedávno poráželi, nebo jsme s nimi hráli vyrovnané zápasy, nás právě v posledních létech značně výkonnostně předběhly. Ptám se, proč asi?" položil si řečnickou otázku muž, jemuž ragbisté říkají Medák.

„Pokračovat v současném špatném systému až do roku 2021, pokládám za hazard s českým  ragby. Letošní karanténa nám zabránila zahájit soutěž Jaro - Podzim, která se neosvědčila, proto se nabízí ideální možnost nic neodkládat a začít od podzimu systémem Podzim - Jaro. V opačném případě zásadně negativně ovlivníme tréninkový proces na další období. Letošní podzim by se hrála nějaká neregulérní soutěž v základní skupině asi bez odvet, abychom měli mistra. Na jaře 2021 - pokračovat v tom co se neosvědčilo a po odborné analýze, která zajisté prokáže, že to nepřineslo očekávané výsledky, změnit systém na Podzim - Jaro, ale to bude mít za následek, že na jaře 2022 se bude opět hrát nějaká neregulérní soutěž. Opět dvakrát vážně znevážit české ragbyové soutěže, aniž do toho mohou zasáhnout kluby, které v takových soutěžích startují, nemá ve světě sportu obdobu. Rád bych věděl, jak na tento ragbyový guláš budou reagovat trenéři, ale i veřejnost a zda to bude vyhovat i médiím, když si stále namlouváme, jak výrazně vylepšíme obraz našeho sportu," konstatoval Medák.

„Jinak obava hybatelů se soutěžemi,  že nám budou chybět termíny pro červen, kdy se hrají soutěže "VII", je lichá. Letošní podzim nám nabízí 12 termínů (31.8. - 15.11.), tedy lze odehrát kompletní podzimní část soutěže (při formátu 8 týmů - doma - venku play-off - play down = 14 + 2 = 16) t.j 7 zápasů + 2 zápasy reprezentace v ME + 1 přípravné utkání reprezentace = 10 termínů možnost odehrát 1.kolo z jarního + NT.   Na jaře 2021 máme 13 termínů od 7.3. - 30.5 finále. (V případě špatného počasí v termínu 7.3. odehrát kolo na Markétě) - červen má 4.termíny na "VII" s možností 5.termínu 3.7. To znamená, že na jaře odehrajeme 6 zbývajících zápasů základní části soutěže + 2 play-off a play down, 2 zápasy reprezentace + přípravné utkání reprezentace + NT = 12 termínů a jeden nám ještě zbývá. Všichni jsme chybující, ale je třeba z chyb se poučit a neopakovat je. Členové výkonného výboru ČSRU by si měli uvědomit, že jsou tu pro kluby a měli by jejich oprávněné požadavky akceptovat," uzavřel svůj pohled na současné dění v ragby Eduard Krützner senior, který je jediným z českých ragbistů, který byl uvedený do Síně slávy českého ragby.

SportovniListy.cz rovněž napsaly ...Pětaosmdesátiletý bard Eduard Krützner alias Medák 64 let ve službách ragbyového míče 

(ps, Českeragby.cz & SportovniListy.cz , foto: Petr Skála)