Členové VV ČSRU Palcr, Rygl a Křížek udrželi Ševčíka v pozici manažera marketingu ČSRU

Členové VV ČSRU Palcr, Rygl a Křížek udrželi Ševčíka v pozici manažera marketingu ČSRU
S několikadenním zpožděním se na webu České rugbyové unie objevily současně  zprávy ze tří letošních  zasedání Výkonného výboru České rugbyové unie.

Při tom třetím zasedání byl podán návrh na odvolání osoby Karla Ševčíka z pozice výkonného Manažera marketingu ČSRU. Co všechno provedl ale spíše neprovedl placený manažer marketingu pro české ragbisty, kteří v roce 2020 neodehráli v žádné kategorii ani jedno mezistátní utkání a na podzim rozehranou ligovou zkrácenou soutěž  VV anuloval? Zkrátka a dobře z ragbyového dění se toho událo v roce 2020 pomálu a z marketingu minimum.

Proto člen VV ČSRU Pavel Syrový podal návrh na odvolání placeného manažera Karla Ševčíka z této funkce. Syrový vyjádřil obrovské  nespokojení  ohledně  celkové činnosti Marketingového úseku, kterou osobně pokládá za nevěrohodnou a účelově vedenou ve smyslu vytváření možností k vlastnímu obohacení.  Rovněž pokládá za neakceptovatelný představený  dokument – zpráva  činnosti  Marketingového  úseku  za  rok  2020,  která nepředstavuje to, co dle jeho názoru má tento úsek plnit. Syrového návrh byl doplněný právním stanoviskem právníka Ondřeje Surgy, který konkrétně upozornil na chyby, nedostatky a střet zájmů s rizikem poškozování dobrého jména České rugbyové unie. Konkrétní údaje najdete na jiném místě tohoto příspěvku. 

A jak to dopadlo?  O odvolání Ševčíka se nakonec hlasovalo  s výsledkem pro odvolání  3 (Fořt, Syrový, Rázga) a proti 3 (Palcr, Rygl, Křížek) s tím, že se  1 (Vrubl) zdržel. Protože nebylo dosaženo většiny pro odvolání Ševčíka, zůstal  oprávněně kritizovaný manažer ve funkci. 

Jak říkám ...

,,Problematický marketing, když nedošlo nyní  k odvolání Ševčíka na zasedání VV,  by se měl projednat na Valné hromadě. Jsem přesvědčený, že osoba, která ten marketing má na starosti,  by měla být honorovaná za prokazatelné výsledky své práce třeba za získané sponzory a nikoliv měsíční stálou a patrně vysokou mzdou jako tomu je  nyní u Ševčíka. Delegáti valné hromady by měli každopádně znát, jak byli placení všichni  pracovníci Unie v roce, ve kterém se nehrály téměř žádné soutěže a nedošlo k žádnému reprezentačnímu utkání," okomentoval informace ze zápisu z VV ČSRU bývalý prezident Unie ale také generální sekretář ČSRU, reprezentant a trenér Eduard Krützner senior


Vybrali jsme ze Zápisu VV ČSRU  VÝKONNÉHO  VÝBORU ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

Zápis č. 3/2021 z jednání VV dne 26. února 2021

Místo jednání: Stadion Markéta
Účastníci:
Výkonný výbor: Roman Rygl (RR), Marek Fořt (MF), Alexander Křížek (AK), Pavel Syrový (PS), Dušan Palcr (DP), Kamil Vrubl(KV), Matěj Rázga (MR)
Hosté: Pavel Myšák (PM), Ondřej Mikeska (OM), Karel Ševčík (KŠ), Antonín Brabec (AB), Daniel Beneš (DB), Filip Vacek (FV), Vladislav Miřácký (MV)

Návrh na odvolání osoby Karla Ševčíka z pozice výkonného Manažera marketingu ČSRU. Pavel Syrový se v rámci tohoto bodu přihlásil opět o slovo a sice, aby k výše uvedenému návrhu podal patřičné  odůvodnění.  Svými  slovy  vyjádřil  své  obrovské  nespokojení  ohledně  celkové činnosti Marketingového úseku, kterou osobně pokládá za nevěrohodnou a účelově vedenou ve smyslu vytváření možností k vlastnímu obohacení.  Rovněž pokládá za neakceptovatelný představený  dokument – zpráva  činnosti  Marketingového  úseku  za  rok  2020,  která nepředstavuje to, co dle jeho názoru má tento úsek plnit.

V tomto ohledu se odvolává také na sepsaný dokument Ondřeje Surgy, který v rámci své vlastní právní analýzy a hodnocení zprávy činnosti Marketingového úseku, pokládá tuto zprávu za tendenčně zpracovanou, vyzdvihující zejména sportovní akce, které jsou přímo spojena s osobou Karla Ševčíka.

Konkrétně se stanovisko Ondřeje Surgy k hodnotící zprávě Českého ragby za rok 2020 vyjadřuje následovně:

,,Hodnotící zpráva vyvolává pochybnosti v několika směrech.
V prvé řadě je to skutečnost, že nerozlišuje činnosti ČSRU od činnosti jiných subjektů, a to zejména ve vztahu k Ragbyové akademii Yvese Perrota.

Dále může vyvolávat otázky, zda bezdůvodně nezvýhodňuje  aktivity  spojené  s  osobou  autora zprávy  (v  rozporu  s  § 212  občanského zákoníku). Přitom autor zprávy zjevně jednal ve střetu zájmů. Tím není řečeno, že autor zprávy jednal ve zlém úmyslu. Jednání ve střetu zájmů neznamená zneužití tohoto postavení, ale vždy nese riziko možného zneužití, a jako takové je přijatelné pouze za určitých podmínek (předchozí souhlas).

Nehledě na splnění takových podmínek může jednání ve střetu zájmů poškozovat dobré jméno ČSRU, a proto by mělo být v kontextu marketingových aktivit velmi dobře zvažováno. Ostatně současná společenská i epidemiologická situace ukazuje, jak nebezpečné může být ignorování pravidel o střetu zájmů a jak hluboko může společnost dovést“
.

V závěru  Pavel Syrový  dodává,  že  se  od  začátku  funkčního  období  Výkonného  výboru  snažil  o propojení činností Sportovního a Marketingového úseku, což osobně pokládá za klíčový aspekt ve smyslu nastavení adekvátních cílů a jejich podpory ze strany reklamních partnerů. K tomuto  propojení avšak nikdy dlouhodobě nedošlo a Marketingový úsek si své plány a komunikaci  s reklamními partnery nastavuje dle vlastního uvážení, což už nadále nelze z jeho pohledu tolerovat.

Dále  se  slova  ujal  Karel Ševčík   a  sice,   že  veškeré  materiály  a  návrhy  smluvních dohod  vůči jednotlivým  reklamním  partnerům,  které  předkládá  za  Marketingový  úsek,  musí  projít bezpodmínečně schválením Výkonného výboru. Osobně si není vědom, že by jeho činnost  za marketing ČSRU byla jakkoliv tendenčně směřována a ovlivněna osobními cíli na úkor unie. V rámci tohoto návrhu dal tedy Pavel Myšák  hlasovat a požádal členy VV o vyjádření.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení ve smyslu odvolání osoby Karla Ševčíka z pozice výkonného Manažera ČSRU:

Pro hlasovalo: 3 členi (Syrový, Fořt, Rázga) * Proti hlasovalo: 3 členi (Palcr, Rygl, Křížek) * Zdrželo se: 1 člen (Vrubl)

Usnesení: VV neodvolává Karla Ševčíka z pozice výkonného Manažera marketingu ČSRU


V Hodnotící zprávě České ragby 2020, kterou připravil Karel Ševčík,  byly proč asi zveřejněny záměrně  nepravdivé údaje. Jde například o  televizní magazín České ragby, který  neměl v roce 2020 osm premiér, jak je uvedeno ve zprávě, ale pouhé tři a tím pádem k tomu odpovídají reprízy. Neměla by se  podívat Dozorčí rada ČSRU, jestli  výkonný  manažer marketingu ČSRU nevyfakturoval místo správných jen  tří premiér těch navýšených osm premiér pořadu Česke ragby, když na tom tak lpí v Hodnotící zprávě České ragby 2020?

Také sdělení, že program ČT Sport v měsících duben - květen 2020 uváděl jen půl roku staré záznamy  semifinalových a finalového  utkání a zápasu o třetí místo z MS 2019 v Japonsku,  nebyla vůbec zásluha manažera ČSRU, ale spíše jasná sázka  televizních sporťáků na jistotu, jak  hodnotně naplnit program složený z archívu.

 

(Petr Skála, ceskeragby.cz, koláž: ČSRU)