Jak Medák hodnotí rok 2020 a není to žádná chvála, přátelé


       Přátelé,

chtěl bych využít nucené dlouhé přestávky, která nám neumožňuje provozovat náš milovaný sport jak aktivně, tak pasivně k zamyšlení nad příčinami vleklé krize současného ragby. 

Důvodů je několik, ale hlavní vidím v tom, že chybí to nejdůležitější - společné úsilí všech členů České rugbyové unie dosahovat co nejlepších výsledků na všech úrovních, při dodržování a respektování etického kodexu ragby, stanov, předpisů, reálného Strategického plánu a hlavně hodnot, kterými se náš sport odlišoval od ostatních, zejména smyslem pro fair-play.

Ragby  patří k nejnáročnějším kontaktním sportům, který musí vždy respektovat soupeře a nesmí být poznamenám nezdravým klubismem. Proto má ragby jako jediný sport "třetí poločas", který se nám v posledních létech zcela vytratil z našich hřišť. Současná generace má minimální kontakty se zahraničními soupeři, skončily zájezdy do zahraničí a ani k nám nejezdí evropské kluby. Výkonnost hráčů roste pouze konfrontací se silnými soupeři, to současní hráči postrádají, proto také hrajeme až ve čtvrté výkonnostní divizi Rugby Europe. To není chyba hráčů, ale nízké úrovně tuzenských  soutěží, kterou si stále nechceme přiznat. Není to tak dávno, kdy se české  kluby i reprezentace utkávaly se silnými zahraničními kluby, stačí když se podíváte do bývalých ročenek, jaké tady byly opravdu špičkové světové týmy. Řada českých hráčů se uplatnila v zahraničí, dnes jsou to jen výjimky a ještě hrají v nižších soutěžích. Vedení unie to chce vyřešit profesionalizací kádrů, ale to se evidentně nedaří a má to zcela opačný efekt, protože s ragby končí i skončilo řada nadšenců - odborníků, na kterých je všude na světě postavena úspěšnost národních unií.

Ujišťuji vás, že ragbisti si vždy dovedli poradit s problémy, které se každé generaci nevyhnuly a věřím, že i současné nesnáze úspěšně vyřešíme v přátelské atmosféře, která patří k jedné z důležitých hodnot ragby.

Ragby zdar !

V Praze 21. února 2021                                                                         Eduard Krützner senior
    HODNOCENÍ ČESKÉHO RAGBY 2020   


Před časem jsem se pokusil oslovit vedení České rugbyové unie  dvěma články, ve kterých jsem se snažil poukázat na problémy  současného tuzemského ragby. Je mně to líto, ale jak už v posledních létech bývá zvykem, články vyšuměly bez jakékoli odezvy. Předpokládal jsem, že se mými připomínkami bude zabývat například Výkonný výbor na svém posledním zasedání, ale to se zřejmě nestalo, protože ke dni, kdy jsem dopsal toto hodnocení,  stále nemáme k dispozici zápis ze schůze Výkonný výbor.

Zatím jsme si mohli přečíst hodnocení Marketingové komise roku 2020, ve kterém v prvním vydání, byla řada nepravd a omylů, byla proto stažená z webu Unie a druhé upravené hodnocení mimo jiné postrádá zhodnocení příčin značného omezení sportovní činnosti aparátu ČSRU, způsobené Covidem-19.

Máme konec února a kluby stále neobdržely Zprávu o činnosti Výkonného výboru za rok 2020, včetně podrobné zprávy o hospodaření Unie za uplynulý rok, prověřené Revizní komisí. Loňské hospodaření muselo skončit s velkým finančním přebytkem, protože díky Covidu-19 nemohla tuzemská  Unie uspořádat žádné plánované akce schváleného Sportovního kalendáře,zejména v soutěžích RE ( muži XV 2 utkání, U-20 start na ME v Portugalsku, 2 x Turnaje ragby VII, U-18, ženy Turnaje ragby VII + přípravy). Toto prodlení je o to zarážející, protože Valná hromada ČSRU byla plánována už na listopad 2020 a předepsané  dokumenty, dané Stanovami ČSRU  měly být již dávno vypracovány a zaslány na kluby.   

Výkonný výbor  si dal veledůležitý úkol, provést odbornou analýzu českého ragby, včetně vyhodnocení úrovně a kvality našich soutěží. Stále se to v posledních létech odkládalo, přestože Soutěžní řád to vyžaduje od klubů a TMK v termínu do 21 dnů po skončení každé soutěže (viz čl.11 Hodnocení soutěží). Doporučuji znovu prostudovat Stanovy, Soutěžní řád i ostatní předpisy, pak zjistíte, že řada článků z nich se neplní, což je jednou z příčin současné hluboké krize českého ragby. 

Chci poukázat jen na pár článků, které se neplní. Stanovy ČSRU – čl.5 – Členství spolků –  neumožňuje jednak projekt Dukla, která kromě jiného, nemůže také startovat v tuzemských soutěžích  ragby o 7 hráčích. Stejně také neumožňuje společenství se zahraničním klubem (Tatra-Vídeň ženy). čl.36.  Soutěžní řád  rozhodčí nepřipustí hráče-čku k utkání bez platné licence ČSRU a platné lékařské prohlídky, VV to přešel bez povšimnutí a vyhlásil toto společenství Mistrem ČR. Kap. XIV Dozorčí rada – kontroluje hospodaření a využití finančních prostředků – neděje se. 

Soutěžní řád – čl.11 – Hodnocení soutěží, viz výše, čl.99 Vyslání Dozorčího komisaře – pouze kvalifikovaný rozhodčí ČSRU, u nás se nevyužívá, ale Komisařem mohou být dle WR i RE i další proškolené osoby ( př. Kudrna, Chaloupka, Myšák i já 30 let).

Ukončení soutěže Nadějí, bez hledání rozumných řešení, která by umožnila  v této důležité soutěži pokračovat.

Přestupní řád – pouze dva termíny, chybí možnost přestupu z důvodů zranění hráčů, chybí důležitý střídavý start pro talentované hráče z nižších soutěží. WR se snaží upravit pravidla ve prospěch zdraví hráčů, my v zápise o utkání nemáme rubriku o zraněních, ale co je vážnější, neřešíme problém s otřesy mozku. 

Velkým rizikem jsou kontrolní srazy našich reprezentačních mužstev, varováním by nám měly být pozitivní testy na Covid, trenérů i hráčů francouzské reprezentace.  Přitom je jisté, že FFR určitě zajistila ty nejlepší hygienické podmínky pro reprezentaci, přesto k nákaze došlo.   FFR oznámila, že amatérské soutěže budou zahájeny až v září tohoto roku, nikdo nepostupuje, nikdo nesestupuje. To je příklad i pro tuzemskou  Unii, zejména proto, že pandemická situace v Česku  je zdá se daleko horší než ve Francii.  Ani Rugby Europe zatím nepředpokládá, že by se na jaře dohrávaly nižší soutěže, ve kterých startuje česká  reprezentace. Je tedy logické, že i my budeme moci zahájit tuzemské  soutěže až od podzimu, kdy bude většina obyvatel proočkována.   

Jednou z důležitých uznávaných hodnot našeho sportu je RESPEKT, jak vzájemný, ale také respektováním platných směrnic a předpisů, ale  my se tím bohužel v poslední létech příliš neřídíme.

Máme tedy co napravovat, karanténa a omezení činnosti, které nás ragbisty  ještě čekají, by nás   měly sblížit a vrátit nám hodnoty, kterými se ragby vždy honosilo.


V Praze 21. února 2021                                                                         Eduard Krützner senior