Jen poučením ze současných chyb najdeme nejkvalitnější model domácích soutěží

Máme za sebou polovinu roku 2024 a tak se nad uplynulým ragbyovým půlrokem zamyslel  pro Ceskeragby.cz  Eduard Krützner senior     aneb co se děje ve  světovém  I v tuzemském  ragby ?   

     Přečtěte si aktuální  zamyšlení  z ragbyových mlýnů  tentokrát především ...       z tuzemska ... 


   Rozhodl jsem se po skončené tuzemské sezóně napsat následující zamyšlení, na jehož úvod musím smutně konstatovat, že u nás to nebyla  bohužel  taková sezóna,  jakou znají  ve všech ragbyových  uniích v Evropě, kde se hrají soutěže od podzimu do jara. Mé zamyšlení bude tedy jen po skončení domácích pouze jarních soutěží.

Soutěžní řád České rugbyové unie čl.11. ukládá odborným komisím a klubům, které v soutěži startovaly, provést odborné vyhodnocení úrovně soutěže (viz příloha č.3 SŘ) do dvou  týdnů po jejich skončení.  Nevím zda tento důležitý bod, pro odborné vyhodnocení úrovně soutěží byl splněn všemi kluby i komisemi, ale rád bych věřil tomu, že se tak stalo. K těm  všem ovšem z velké části vůbec  nezveřejněným klubovým a komisním hodnocením připojuji své hodnocení.


   Podle mého soudu se úroveň soutěží  nezlepšila.   Znovu poukazuji na skutečnost, že při počtu maximálně 15 - 16 klubů, které jsou schopny, někdy i s potížemi, úspěšně startovat v XV soutěžích, není přece logické, aby Unie pořádala Extraligu o šesti  klubech a další čtyři ligy. To přece matematicky nikdy nevychází. Přes tuto nelogičnost, se pokračuje v tomto modelu soutěží, ve kterých hráči odehrají minimum kvalitních zápasů a navíc trenérům i hráčům neumožňuje systematický, metodický celoroční tréninkový cyklus.

  Znovu navrhuji model Extraligy s 8 kluby, což přesně odpovídá aktuální herní úrovni klubových týmů  v ní případně startujících a 1.Ligu  v počtu klubových týmů, které by zaručovaly, že úspěšně soutěž odehrají. Mělo by být samozřejmostí, že by se hrálo dvoukolově v  systému podzim - jaro. Podklady pro tato tvrzení jsem  převzal  ze zápisů ze soutěžních  utkání mužů, ale i z mládežnických soutěží.  Počty na jaře 2024 odehraných zápasů byly evidentně nedostačující pro úspěšné systematické formování českých ragbistů.


  Jen poučení ze současných chyb, umožní odborným komisím, najít ty nejkvalitnější modely a systémy domácích soutěží, které jsou prokazatelně léta úspěšně pořádány po celé Evropě. Vím, že ke změně v roce 2024  opět nedojde, ale jsem bytostně přesvědčen, že současné experimenty se systémy domácích soutěží prokázaly, že se neosvědčily. Sportovní kalendář české unie je také unikátní, když vrchol sezóny je naplánován na podzimní termíny a to tak, že se odehrají hned tři  zápasy v soutěži Trophy a pět  zápasů v Super Cupu, ale pozor  termín na první  jarní zápas v Trophy je naplánován již na 8.března 2025, tedy s minimem rozehranosti hračů. Zatímco ostatní evropské unie plánují vrchol sezony na jaro, kdy je jednak více herních termínů a je také stabilnější počasí.

  Všem trenérům ragby doporučuji podrobnou analýzu finálového zápasu TOP 14 Stade Toulouse - La Rochelle. Hra Toulouse je ukázkou moderního pojetí vrcholového ragby, které se hraje v maximální rychlosti, jak absolutní, tak akcí, efektivní podpoře hráče s míčem, minimem kontaktů, agresivní celoplošné obraně, jistotou ve standardních situacích, podpořenou výbornými kopáči. Je evidentní, že Akademie S.Toulouse patří k nejlepším na světě, která úspěšně formuje hráče pro jejich velmi úspěšný herní systém, kterým dokazují, že Stade Toulouse patří v současnosti  k nejlepším klubům na světě. Už zkušenosti ze Světového poháru ukázaly, jakým směrem se světové ragby ubírá. Předpokládám, že česká  unie uspořádá odborný seminář, na kterém  experti předloží trenérům metodiku tréninkového procesu, která bude respektovat současné zásadní změny formování hráčů ragby. Zejména pak rychlostní atletický trénink, který je dnes samozřejmou prioritou tréninkového procesu špičkových klubů.  Metodická komise musí vypracovat  nový Jednotný tréninkový proces, pro všechny věkové kategorie, který bude preferovat současné požadavky na rychlost, vytrvalost, výbušnost a kondici ragbistů. S tím souvisí i trénink vytrvalosti, který hráčům umožňuje odehrát zápasy v plné formě až do konce utkání v čistém času hry, který v tuzemských  soutěžích bohužel značně zaostává, za čistými časy zápasů v předních evropských soutěžích.


  Musím vyzdvihnout úspěchy českého  ženského sedmičkového  ragby. Je opravdu s podivem, jak s tak malou základnou hráček, české  reprezentace žen i dívek  patří k evropské špičce. Všem hráčkám i realizačním týmům  vyjádřuji   za vzornou reprezentaci Českého ragby na mezinárodní scéně zasloužený dík. Ovšem k tomu, aby si ženské ragby udrželo vysoký standard, bude třeba využít současných úspěchů k propagaci a především k  náboru nových zájemkyň o ragby.

    Všem ragbistkám i ragbistům přeji krásné léto a kvalitní individuální přípravu na novou sezónu ragby.


Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu?
Více na facebookovém profilu webu ... zde .
(Eduard Krützner senior pro Ceskeragby.cz,  foto a koláže: Petr Skála)

(2024 /   99 / 24 /  03 / 07