Mám připomínky k "sedmičkovému ragby" v Česku. Jak bychom si jej měli více hýčkat v ženském provedení


  Výborné výsledky české ženské reprezentace plně potvrzují, jak důležitým prvkem pro úspěšnou reprezentaci, je specializace na tuto velmi náročnou sportovní disciplínu. Tuzemskému vedení  unie se podařilo zajistit  ženám velmi dobré tréninkové podmínky i finance na účast na kvalitních zahraničních turnajích. Trenérovi Víťovi Chalupovi se evidentně podařilo sestavit dobrou partu hráček, které jsou schopné tvrdě trénovat a k tomu obětovat svůj volný čas ve prospěch úspěšné reprezentace. Česká reprezentace má v současné době dvě opravdu světové hráčky, Anežku Sládkovou a Julii Doležilovou, které svoji rychlostí a citem pro řešení situací, zejména ve hře jedna na jednu při protiútocích, jsou tolik potřebnými rozdílovými hráčkami. Tím samozřejmě nesnižují výkonnost ostatních hráček, které se zápas od zápasu zlepšovaly a svojí bojovností a agresivní obranou, připravují těmto hráčkám prostor pro jejich sprintérské koncovky.

   Přiznejme si, že domácí "sedmičkové" soutěže žen nemají příliš velkou herní úroveň. Chybí daleko větší konkurence, neboť ženské ragby zaznamenalo, stejně jako mužské, velký úbytek hráček. U žen menší početní základna způsobila, že   české XV ženské ragby prakticky skončilo a  to tak umožnilo českým  hráčkám celoroční systematickou a metodickou přípravu, úzce specifickou pro "sedmičkové" ragby. Odhlášení české XV ženské reprezentace ze soutěží Rugby Europe považuji za  rozumné  řešení současné situace, neboť patnáctkový tým neměl výsledky, spíše zbytečné finanční náklady, kterými tuzemská  unie neoplývá.

  Opakem ženských sedmiček je mužské "sedmičkové ragby". Výsledky XV ragby jsou vždy výkladní skříní úspěchů dané ragbyové unie. Také česká  unie zaznamenala velký úbytek hráčů, zejména mužských kategorií. To  negativně poznamenalo sportovní i herní úroveň našich domácích soutěží. Stále se opakující experimenty s modely a systémy soutěží, prokazatelně nesplnily svůj účel, což potvrzují výsledky na mezinárodním poli, tak hodnocení trenérů. Cíl návrat mezi evropskou elitu, daný Strategickým plánem, je v současné době zcela nereálný. Důkazem je nový model domácích soutěží, který zcela postrádá zásady periodizace ročního tréninkového cyklu. Sportovní kalendář neumožňuje trenérům plnit nezbytné požadavky na všestranný  funkční rozvoj organismu svých svěřenců. Začátky soutěží na podzim v polovině srpna a na jaře v polovině února, jsou toho důkazem.

   U českých  mužských reprezentací, jak XV tak VII je evidentní, že se jedná o stejné hráče, kteří se navzájem prolínají oběma týmy. Projekt Dukla má zřejmě problémy a domácí "sedmičková" soutěž příliš kluby nemotivuje, což potvrzuje nezájem některých klubů o ní.  Logickým vyústěním je sestup naši reprezentace z Championatu RE.  Vysoké porážky jen potvrzují, že našim reprezentantům chybí celoroční specifická příprava na "sedmičkové ragby", která je dnes podmínkou, pro metodické formování hráčů pro tuto náročnou atletickou disciplínu. Kdyby si česká  unie vzala příklad z úspěšných unií, tak by se vrátila k systému našich soutěží podzim - jaro, který ji umožní sestavit Sportovní kalendář, který by vyhovoval termínově obou disciplínám. Je třeba si uvědomit, že se "sedmičkové ragby", díky zařazení na OH, stalo v mužské kategorii sportem plně profesionálním, takže pro nás v současných podmínkách nedostupným a s tím je třeba se smířit. V ženách je situace daleko příznivější, tam zatím ve většině unií k plné profesionalizaci nedochází.

Úspěchy ženského "sedmičkového ragby" jen potvrzují, jak důležitým prvkem je dobrá parta, která má jediný cíl, neustále se zlepšovat a dosahovat co nejlepších výsledků, které v týmu utužují  přátelské vztahy.
Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu?
Více na facebookovém profilu webu zde(Eduard Krützner senior pro Ceskeragby.cz, koláž:  Petr Skála)

(2023 / 99 /  24 /  15)