Medák podotýká ... gratulace sedmičkovým ragbistkám a smutek z nesplněných cílů mužů


  Závěrečným turnajem v polském Krakově, kde se odehrálo druhé dějství Mistrovství Evropy v ragby o 7 hráčích a hráčkách, pro české ragby  skončila jarní sezona. Nyní nastala doba pro její hodnocení, jak ostatně ragbistům  ukládá Soutěžní řád České rugbyové unie. Pokusím se sám o malé ohlédnutí za ragbyovým jarem 2022," napsal úvodem svého článku legendární ragbista Eduard Krützner senior pro Ceskeragby.cz.


    Gratulace náleží české ženské reprezentaci  "VII" ke konečnému sedmému místu na ME, což je zajisté velkým úspěchem  tuzemského  ženského ragby. Musíme však myslet na budoucnost, protože současný nedostatečný počet hráček, této náročné disciplíny je vážným varováním. Všichni víme, že v současné době  máme pouze čtyři  kluby (Tatra, Sparta, Petrovice a Říčany), které jsou schopné postavit kvalitní týmy, neboť ostatní kluby už nemají dostatečný počet hráček k sestavení samostatných  družstev. Úspěch žen se dostavil, přestože jsme letos organizovali  pouze jeden turnaj  v rámci republikového šampionátu, což  je více než nedostačující. Když k tomu připočteme, že  Mistrovství ČR XV v ragby žen už v současné době pro nedostatek hráček nemůžeme vůbec pořádat, tak je evropský úspěch v sedmičkách na úrovni malého zázraku. Proto je třeba využít právě čerstvého úspěchu "sedmičkářek" na ME pro další rozvoj ženského ragby u nás. Divím se, proč česká ragbyová diplomacie ještě neprosadila naši nejlepší rozhodčí Radochovou na mezinárodní fórum? Jsem přesvědčený, že by Erika na ME patřila mezi ty nejlepší. Pokud se však chceme v evropském ragby prosadit, tak také musíme napříště zajistit důstojné podmínky i pro pořádání turnaje ME "VII" hráček U-18. Mám dojem, že  hřiště v Petrovicích ve srovnání se stadiony,  na kterých  se v Evropě turnaje pořádají, nabídneme  na pražském ME U-18 jen velmi skromné podmínky."

   Je také na čase si přiznat, že ostatní výkonnostní cíle, které si Výkonný výbor Unie stanovil, se nenaplnily. Začnu účastí českých  reprezentačních celků na ME hráčů U-18 s cílem nesestoupit, U-20 se stejným cílem nesestoupit, dále ME "VII" už se opakuji, ale se stejným cílem nesestoupit, ale všechny české  týmy bohužel sestoupily. Ale to není všechno, protože česká reprezentace mužů XV měla také jasný cíl a to  postup do vyšší soutěže Trophy, jenže po kruté   dosud vůbec trenéry nekomentované  porážce   ve Švédsku se  tento důležitý cíl nepodařilo rovněž splnit. Je to obrovská škoda, neboť tím nám nebude umožněno zlepšovat  výkonnost  konfrontací se silnými evropskými celky. Pamatujete si, že v plánu také bylo, že budeme mít kvalitní domácí soutěže na čtyřleté období zakotvené ve sportovním kalendáři a že se počet klubů zvýší na 28 až 32? Jaká je skutečnost? V současné době  máme pouze 13 klubových týmů mužů XV   a zbytek jsou různá společenství, která  postrádají samozřejmě kvalitu, danou obtížemi s přípravou."


  Co s tím? Velmi rychle musíme provést odbornou analýzu příčin, které nám neumožnily splnit poměrně reálné cíle. Jedna z příčin je rozhodně velmi slabá úroveň  domácích soutěží, jak v patnáctkovém ragby, tak v sedmičkách. Neustálé dlouholeté experimenty se systémy tuzemských  soutěží prokazatelně nesplnily slíbené zkvalitnění. Naopak tím, že se neprovádějí odborné analýzy, se dospělo  až k systému soutěží, které nemají  v celém ragbyové světě obdobu. Vždyť  jednokolové mistrovství ČSRU odporuje všem prověřeným, sportovním, náročným, spravedlivým  soutěžím."   Pokud to nevíte, tak veškerá odborná literatura zdůrazňuje, že jen konfrontace hráčů se silnými soupeři a dostatečným počtem kvalitních zápasů (minimum 20 za sezonu) úspěšně formuje hráče a tím pádem i jejich mužstva. Je zarážející, že začátkem července 2022   neznáme ještě, jaké soutěže se budou hrát od podzimní sezony. Pokud chceme, aby soutěže zlepšovaly svoji  kvalitu, pak toho dosáhneme jen tehdy,  kdy proběhnou odborné diskuze mezi zástupci klubů  a odborných  komisí,  tak jako je tomu tak ve všech vyspělých uniích. Přiznejme si, že je třeba skončit s experimenty a vrátit se ke kvalitní, léty prověřené soutěži podzim - jaro + play-off a play- down. Mimochodem odbornou analýzu můžeme provést jen tehdy, když budeme pracovat s reálnými čísly. Ty získáme například,  když provedeme podrobnou analýzu podle zápisů z utkání. Jenže elektronizace unie nám to moc neumožňuje, protože ti, kteří se tím chtějí zabývat jako já, nemáme  přístup ke všem zápisům z našich soutěží. Z pouhých  zápisů z extraligy si pravdivý obraz o počtech hráčů, kteří v našich soutěžích skutečně startují neuděláte. Hrají se přece i první liga, soutěže U-19, U-16, U-14, U-12. Obávám se, že zápisy také postrádají velmi důležitou rubriku o zranění hráčů, včetně případných komocí. Statistiky o úrazech hráčů jsou totiž velmi důležité pro posouzení  kvality tréninkového procesu."

    Berte mé  občasné připomínky k situaci v českém  ragby, za pokus zmobilizovat všechny ragbisty v klubech  k návratu k hodnotám přátelské spolupráce, která povede k jedinému cíli, vrátit české  ragby mezi evropskou elitu. Bohatá historie nás k tomu zavazuje," uzavřel svůj komentář legendární ragbista Eduard Krützner senior.Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu?
Více na facebookovém profilu webu ... zde .
(Eduard Krützner senior pro Ceskeragby.cz, koláž: Petr Skála)