Medák se rozepsal o problémech současné Rugby Europe

Medák se rozepsal o problémech současné Rugby Europe


   " Vrátil jsem se z pravidelného setkání bývalých funkcionářů FIRA-AER, které bylo tentokrát uspořádáno pod záštitou Španělské Rugbyové Federace v krásné historické Seville. Kromě kulturního programu, jsme diskutovali současné problémy evropského ragby. Rugby Europe zastupuje již tradičně Bernard Jargeac, který nás informoval, že aktuální ekonomická situace RE je tak vážná, že vedení bylo nuceno provést drastické kroky, které negativně ovlivní rozvoj ragby v Evropě," napsal úvodem Eduard Krützner. 


   "Nevím zda o tom byla česká  unie informována, ale RE bude nadále podporovat pouze unie, které prokazují dlouhodobě výkonnostní růst, mají kvalitní domácí soutěže, jak dospělých, tak mládeže a plní cíle svých Strategických plánů. To bohužel znamená, že česká  unie, která se v poslední době, stále výkonnostně propadá v rankingu WR, nebude startovat v žádných oficiálních mládežnických soutěžích (U-18, U-19, U-20) pořádaných Rugby Europe. Tím bude samozřejmě negativně ovlivněn náš rozvoj mládežnického ragby, ze všemi s tím souvisejícími důsledky. Česká  unie zřejmě podcenila následky špatných výsledků tuzemských  reprezentačních výběrů a teď bude opravdu velmi obtížné získat si v evropském ragby znovu pozice, které české  ragby v Evropě léta mělo. Z plodné diskuze vyplynulo, že základem úspěchů všech federací, které zastupovali přítomní delegáti, jsou velmi kvalitní domácí soutěže, na všech úrovních, neustálé zlepšování úrovně vzdělání trenérských kádrů a odborné formování mládeže ve spolupráci se školami," konstatoval Eduard Krützner.


   "Náš systém soutěží, jak dospělých, tak mládeže je nedostatečný, zmatečný a nekoncepční,  protože se neprovádí odborné analýzy a unie není schopná zajistit kontinuální odborný růst tuzemských trenérů. Neustálé změny ve Sportovním kalendáři, neumožňují českým  trenérům, aby si vypracovali pevný tréninkový plán na sezonu, případné stáže jak doma, tak v zahraničí, kvalitní regeneraci pro hráče, tolik potřebnou, protože náš SK nerespektuje zdravotní zásady pro zajištění potřebné doby k obnově sil, jak fyzických, tak psychických pro české  amatérské hráče. To jsou  zápasy v I. lize po třech dnech, návrat hráčů den před před první ligou  ze „7“ turnaje ve Francii, zápas nadstavby první ligy tři dny  po utkání s NZ Ambasadory. Čeští  trenéři nebudou určitě nadšení ani tím, že 4.kolo nadstavby se hraje tři dny po zápase s Ambasadory, ale hlavně po třítýdenní přestávce (8. - 29.6.) a ještě těsně před dovolenými. Kdo někdy trénoval, vám určitě potvrdí, jak bude obtížné udržet hráče ve formě po třítýdenní přestávce. Toto kolo se mělo samozřejmě odehrát až na podzim, nebo v NT 1.6. a ten přesunout na 29.6. Stabilní Sportovní kalendář je jednou ze zásadních podmínek pro kvalitní soutěže.   Ve Španělsku jsme  probírali  také úroveň soutěží v „7“ ragby, kde se stále více prosazují unie, jako Španělsko a Portugalsko i další země. Bohužel i tady máme vážné problémy, které vůbec neřešíme. Padl také dotaz, co je to za klub Dukla, který se objevuje na evropských turnajích. Přiznat, že tento klub není členem  unie, by bylo opravdu těžké, protože to zásadně odporuje „Statutu“ jak Rugby Europe, tak World Rugby. Proto je třeba tento problém, který odporuje i našim stanovám, konečně dořešit. Slabé výsledky jen potvrzují, že tato nesystémová koncepce, kdy žádný hráč není členem Dukly a hráči jsou vybíráni zcela náhodně, což plně potvrzují nominace na jednotlivé akce, zcela selhala a rozvoji této olympijské disciplíně v naši unii, nepřinesla žádné kladné výsledky."  "Setkání s mými dlouholetými ragbyovými experty a kamarády z celé Evropy, je pro mne vždy velmi poučné a příjemné, protože jsme se dlouhá léta, společně podíleli na úspěšném rozvoji ragby v celé Evropě. O to více nás mrzí současná vážná krize RE, která rozhodně velmi poškodí další rozvoj ragby v Evropě, zejména malých unií, kam naneštěstí spadla i naše unie. Nové vedení naši unie má před sebou velmi obtížný úkol, navrátit se v co nejrychlejším horizontu, mezi přední evropské unie, kam jsme v minulosti vždy patřili. Je třeba si konečně přiznat, že v posledních létech sportovní výkonnost na mezinárodním, ale i na tuzemském  domácím poli, značně upadá a je to realita, kterou lze vyřešit pouze a jen poctivou a obětavou prací všech zainteresovaných osob, kteří mají skutečný a nezištný zájem, vrátit českému  ragby všechny hodnoty, které nás všechny spojovaly v úsilí dosahovat co nejlepších výsledků, jak na poli sportovním, tak v přátelských vztazích," uzavřel své poznámky   Eduard Krützner senior.

(ps, Eduard Krützner senior, Českeragby.cz, foto: Petr Skála)