Medákův vzkaz: Je nutné okamžitě zřídit Asociaci ligových ragbyových klubů

Vzkaz především prezidentům klubů České rugbyové unie a všem ragbistům dobré vůle

Nečinnost vedení tuzemské ragbyové  Unie v době postCovidu, mne donutila, abych tímto komentářem  oslovil všechny ragbisty v zájmu návratu českého  ragby ke společnému efektivnímu řešení současných dlouhodobých problémů.

Všichni jste ve svých klubech zajisté pocítili, jak tvrdě náš sport poznamenala pandemie Covidu-19. Znovu se opakuji, ale jsem přesvědčen, že jediným řešením, jak zlepšit současnou ragbyovou krizi je ustanovení Asociace ligových klubů. Název není vůbec důležitý, ale spíše její funkce. asociace by rozhodovala, jakým směrem a za jakých podmínek se chce české ragby  vrátit k úspěšnému rozvoji ragby u nás, které nejlépe odpovídají finančním i materiálním možnostem tuzemských  klubů především těch, které mohou hrát celostátní soutěže. 

„Všude na světě takové ragbyové Asociace jsou samozřejmostí a je tedy zvláštní, proč my ji léta nemáme.  To, že v loňském roce nebylo možno svolat Valnou hromadu,  je realita, ale VV měl povinnost klubům předložit podrobnou zprávu o činnosti a hlavně  o hospodaření za rok 2020. Zejména proto, že se v loňském roce nekonaly žádné mezinárodní akce, na které musely být plánovány finanční prostředky ze schváleného rozpočtu, takže muselo hospodaření skončit s velkým přebytkem. V červnu  2021 bylo dostatek termínů na uspořádání Valné hromady,  bohužel o ničem takovém se v poslední zápisu Výkonného výboru  ze 7. května 2021 neuvažovalo," napsal muž, jemuž ragbosté říkají Medák. 

„Přeji vám krásné léto a věřím, že už od letošního podzimu se naše ragby bude pomalu vracet mezi evropskou elitu, kam jsme léta patřili," dodal jako úvod svému následnému komentáři. 

      Komentář Eduarda Krütznera seniora k současném dění v českém ragby


V poslední době se v českém  ragby událo mnoho věcí, které značně omezily činnost na dlouhou dobu, z důvodu zákazů a nařízení, souvisejícími s Covidem-19. Nyní je situace o něco příznivější, což umožnilo návrat k trénování a tím pádem také k náhradním soutěžím.

Příznivou zprávou je, že se české sedmičkové reprezentaci mužů podařilo zvítězit v prvním kvalifikačním turnaji Rugby Europe v Zágrebu a tím si zřejmě zajistit návrat mezi evropskou elitu, kam jsme výkonnostně léta patřili. Reprezentac sice i čeká ještě druhý turnaj, ale je evidentní, že tým Česka je nejlépe připraveným mužstvem, zejména po fyzické stránce.

Podobně je možno pogratulovat ženské reprezentaci 7᾿s k vítězství v kvalifikačním turnaji Rugby Europe.

To jsou klady českého  ragby, ale bohužel dlouhá přestávka v činnosti způsobená Covidem-19 vážně negativně postihla náš sport jinak. Projevilo se  to zejména na účasti a úrovni „Letního poháru“ a také na mistrovství ČR v ragby 7᾿s.

Letního poháru se zúčastnilo pouze 6 týmů, bez účasti moravských klubů!  Úroveň poháru odpovídala dlouhé přestávce v aktivní herní činnosti mužstev. Navíc ve finálovém utkání Pragy s Tatrou, nemohli pro účast na ME v Zagrebu  startovat reprezentanti 7᾿s, a tak se stalo, že za Tatru musel nastoupit dokonce i sportovní ředitel a šéf metodické komise ČSRU. To sice ukzauje na jejich zdatnost, ale na druhou stranu to potvrzuje, jak vážné problémy mají v současné době tuzemské kluby. Není divné, že Tatra kupř. uvádí 83 licencí seniorů v oficiální zprávě ČSRU, která určuje počty hlasů pro valnou hromadu a pak ty hráče nemá k dispozici pro utkání. Že by  minimálně 50 hráčů seniorů s ragby v klubu Tatry  skončilo?  Přelouč dokonce dohrávala poslední utkání v poháru pouze se 13 hráčí.  A ještě vážnější zjištění je skutečnost, že v tomto poháru v celkových devíti zápasech nastoupilo 7 hráčů starších 43 let a 2 starší 38 let. To je zajisté velký problém a má velmi daleko k hodnocení vedení výkonného výboru, které konstatuje, že české ragby se v současné době dynamicky rozvíjí.

Ani jednorázové Mistrovství Česka v ragby 7᾿s, nepřineslo výkonnostní zlepšení účastníků, což je možno omluvit tím, že týmy neměly možnost se na „sedmičky“ připravit sérií turnajů, jak bývalo zvykem. Tatra zvítězila zaslouženě, ale musíme si uvědomit, že šest  jejich hráčů využívá výhod přípravy v Dukle, na náklady ČSRU. Turnaj prokázal, že i v jiných klubech jsou hráči, kteří by svoji výkonností mohli úspěšně startovat za reprezentaci.

Daleko vážnější situace je v ženském ragby, Covid jej poznamenal ještě tvrději. Na jaře 2021  nebyla organizována prakticky vůbec žádná ženská soutěž 7᾿s natož XV.

Proslýchá se, že vedení tuzemské Unie uvažuje pokračovat v tom prokazatelně nesmyslném experimentu, kterým je systém českých  soutěží jaro – podzim. Nechápu,  jak je možné, že metodická komise, společně se sportovními řediteli klubů, nebyla schopna během celého roku provést hloubkovou analýzu systému, který nepřinesl ani jeden ze slibovaných pozitivních prvků pro zkvalitnění tréninkového procesu, kvality domácích soutěží, výkonnosti reprezentace i medializace našeho sportu. Přitom to předpisuje unijní  soutěžní řád do 21 dnů od skončení soutěže. Jsme opravdu jediná unie v Evropě, která tento systém praktikuje. Uplynulé měsíce to plně prokazují. V celé Evropě vrcholí soutěže na jaře!!!  Kdo měl to štěstí vidět finále Premiership Harlequins – Exeter Chiefs 40:38, nebo finále Top14 ve Francii Stade Toulouse – La Rochelle 18:8, musel být nadšen úrovní našeho  krásného sportu, která se nám bohužel stále více vzdaluje, díky neschopnosti si přiznat chyby a poučit se z nich.

Připomínám, že všude v ragbyovém světě rozhodují o systému a počtech účastníků v soutěžích kluby, které v nich startují. Proto opakuji, že pro úspěšný rozvoj ragby v Česku  je bezpodmínečně nutné, aby zájmy klubů hájila nově vzniklá Asociace klubů, jak je všude samozřejmostí.

Závěrem bych chtěl připomenout, že je třeba i přes problémy s Covidem-19, respektovat naše stanovy, které VV přikazují pořádat Valnou hromadu nejméně 1 x ročně. Loňský listopadový termín nemohl být dodržen vzhledem k omezení činnosti, dané předpisy Vlády, jak bylo uvedeno v zápis VV ze dne 11. 11. 2020. Bylo přislíbeno, že jakmile nám vládní předpisy umožní pořádání VH, tak VV určí termín. Máme červenec, předpisy to umožňují (viz zasedání Olympijského výboru), je tedy evidentní, že se VH před prázdninami už neuskuteční. Při tom měl VV povinnost předložit členským klubům podrobnou zprávu o hospodaření a činnosti unie za rok 2020, schválenou Revizní komisí, nejpozději do 31. března  2021. Je zarážející, že poslední zpráva revizní komise, uvedená na webu unie má datum listopad 2018!

Obracím se tímto na všechny kluby, aby si uvědomily svoji odpovědnost za úspěšný rozvoj ragby, který mohou kladně ovlivnit jen svým aktivním zapojením do dění a činnosti v české  unii a najít obětavé funkcionáře, kteří by byli schopni reprezentovat váš klub v Asociaci ligových klubů, která je jedinou zárukou pro úspěšné řešení dlouhodobé krize našeho ragby. Tradice našeho sportu nás k tomu zavazuje.

Ragby zdar a věřím v lepší zítřky našeho sportu.

Eduard Krützner senior alias Medák

(Eduard Krützner senior, ceskeragby.cz, foto: Petr Skála)