Medákův vzkaz: Přiznejme, že systém Jaro - Podzim nepřinesl zkvalitnění úrovně našich soutěží


Přátelé ragbisté,
zapojuji se opět do diskuze o lepší zítřky českého  ragby poznámkou, že pro lepší informovanost členské základny je také třeba aktualizovat oficiální web unie.

Komise Unie podle zveřejněných zápisů roky nezasedaly?

    Poslední zpráva od Dozorčí komise je z 5.listopadu 2018, Ekonomické z 11. dubna 2018, Legislativní 6. září 2016, Lékařské 15.února 2017 a Marketingové 13.prosince 2017.

    Rugby Europe, stejně jako většina evropských federací již rozhodly o termínech zahájení jak domácích soutěží, tak mezinárodních soutěžích, na základě odborné analýzy, že minimální doba, na kvalitní přípravu hráčů na mistrovská utkání ragby o XV hráčích, je šest týdnů. Z toho plyne, že se na jaře už žádná mistrovská utkání nebudou hrát. Rugby Europe  rozhodla, že se soutěže na všech úrovních zopakují ve stejném rozlosování, jako v soutěžním roce 2019-20. Tedy česká  reprezentace se znovu utká s Maďarskem a Lucemburkem a v příštím roce s Lotyšskem a Švédském. Navíc se Rugby Europe rozhodla unifikovat systém soutěží, je tedy jasné, že to bude systém Podzim - Jaro, tak jak je to prakticky ve všech evropských federacích. Upozorňuji, že ve většině vyspělých federacích se soutěže zahajují v polovině srpna.

   Velké diskuze byly ohledně vyhlášení mistrovských titulů, postupů a sestupů. Chtěl bych upozornit na fakt, že rozhodující slovo o systému, měly kluby, které v soutěžích startují, což má logiku. My to léta podceňujeme a nejsme schopni vytvořit buď Asociaci ligových klubů, nebo Ligovou komisi klubů, název není důležitý, ale důležité je, aby tak jako ve všech vyspělých federacích o systému soutěží rozhodovala většina klubů, po věcné diskuzi o ekonomických i sportovních podmínkách, které by zaručovaly kontinuální zvyšování sportovní úrovně daných soutěží.

   Tato nucená dlouhá přestávka v provozování našeho milovaného  sportu nám konečně umožní, abychom se vrátili k prověřenému a osvědčenému systému Podzim - Jaro a využili tak možnosti, že se do našich soutěží konečně přihlásilo 8 mužstev do I.Ligy a 8.mužstev do 2.Ligy. To je přece ideální, systém doma - venku je prokazatelně ten nejlepší a nejspravedlivější. Pokud by některé kluby ve 2.Lize měly finanční problémy s cestovným, pak by bylo záhodné, aby jim aspoň částečně pomohla Unie, tak jak tomu bylo v minulosti. Kvalita soutěží určitě za to stojí a v budoucnu se to vyplatí.

    Konečně si přiznejme, že systém Jaro - Podzim nám nepřinesl zkvalitnění úrovně našich soutěží, natož očekávanou lepší propagaci českého ragby. Opak je pravdou a nechci se opakovat, ale české  ragby dosahovalo nejlepších výsledků právě,  když se hrálo systémem Podzim - Jaro a to je neoddiskutovatelný fakt. Navíc nám dnes počasí přeje, takže zimní přestávka může být maximálně jen tři měsíce.

    Dlouhé přestávky jsem využil k tomu, abych si několikrát přehrál semifinálová utkání loňského roku (Tatra - Říčany, Sparta- Praga a Říčany . Praga). Je to velmi poučné a mělo by se v tom pokračovat, ale s tím, že poznatky ze zápasů budou jednak využívány trenéry klubů, ale také Trenérskometodické komise Unie, aby vyhodnotila na které herní prvky se metodika tréninku Unie musí zaměřit, aby se zlepšila úroveň našich soutěží. Stejně tak by měla sloužit komisi rozhodčích, aby byla schopná reálně posoudit úroveň tuzemských  rozhodčích a podle toho je nasazovat na mistrovská utkání, zejména ta finálová. Netvrdím, že mám patent na rozum, ale s více jak dvacetiletými  zkušenostmi komisaře Rugby Europa, jsem v jednom z těch sledovaných utkání našel tolik zásadních chybných rozhodnutí, že by bylo vhodné, aby takový rozhodčí napříště neřídil  taková důležitá utkání. Navíc sledovat  v záznamech utkání spolupráci hlavního s pomezními rozhodčími stojí také za povšimnutí.

    Přeji všem ragbistům pevné zdraví a brzkou možnost začít konečně trénovat.

Ragby zdar !

Eduard Krützner senior - Medák