Pár poznámek těm, co budou na Valné hromadě České rugbyové unie hlasovat o českém ragby

České ragbyové kluby obdržely pár dnů před  Valnou hromadu ČSRU, která se bude konat v Praze na náklady účastníků z řady členů českých ragbyových klubů 2.prosince 2023, podklady k tomuto shromáždění.  Listinami se probral, aby je okomentoval pro Ceskeragby.cz Eduard Krützner senior.

Dokumenty obsahují několik příloh s různými čísly, daty a komentáři.

  Třeba v jedné příloze je uvedený přehled licencí za rok 2022, který slouží k určení počtu delegátů pro Valnou hromadu. Tato čísla však neodpovídají současnému stavu licencí, v roce 2023, kdy se Valná hromada koná. Ve zprávě je uvedeno 36 klubů, skutečnost je ale trochu jiná. Pokud si pozorně pročtete seznam klubů, pak zjistíte, že jich aktivně fungovalo pouze 18. Uvedené počty hráčů mající licenci, také většinou neodpovídají skutečnosti.   Uvedu několik příkladů : Iuridica má 21 dospělých hráčů, ale nemá dostatek hráčů, aby startovala v jakékoli XV soutěži mužů, podobných případů je několik. Třeba Nýrsko má 25 hráčů a České Budějovice 26.  Stejně tak čísla klubů, které hrají v XV soutěžích jsou často velmi nadsazená. Třeba  Bystrc 50, stejně tak Dragon 74, ostatní příklady si přečtěte ve zprávě o počtu licencí v roce 2022 k Valné hromadě v roce 2023.

  Zkušenosti z letošního nepovedeného podzimního Poháru se 13 neodehranými zápasy, když v loňském Poháru jich bylo jen osm, nízká herní úroveň soutěže, nevhodné termíny, příliš časný začátek  Poháru 19. srpna  a konec rovněž časný již  21.října, čímž  skončil pravidelný metodický trénink v klubech, to jsou bezesporu důležité argumenty k zásadním změnám herního systému domácích soutěží, po kterých volají všechny kluby i rozumně uvažující odborníci. Zpráva pro Valnou hromadu to také plně potvrzuje, když konstatuje, že "úroveň našich soutěží je velmi nízká a neumožňuje tak náležitě formovat naše hráče, aby se uplatnili v zahraničních profesionálních soutěžích".
  Systém JARO – PODZIM, který se poslední léta praktikoval, prokazatelně nepřinesl očekávané zkvalitnění domácích soutěží. Proto doporučuji návrat k osvědčenému systému v celé Evropě – PODZIM - JARO a to tak, že  – EXTRALIGA se bude hrát s osmi  klubovými týmy už  od sezóny 2024 – 25 a to tak, že soutěž bude dvoukolová + semifinále a finále – play down (dohromady 16 kvalitních zápasů). První liga  – Podzim – Jaro by se hrála dvoukolově + semifinále a finále. Vítěz by se pak utkal  s posledním klubem z Extraligy o postup doma - venku. Podle počtu přihlášených klubů by první ligu hrálo šest  až osm týmů.
     Zdůvodnění české  Unie,  proč se rozhodla pro systém podzim Pohár a jaro Extraliga byl, aby tuzemské  reprezentační týmy dosahovaly co nejlepších výsledků na mezinárodní scéně, které jsou vždy rozhodujícím faktorem pro posuzování úspěšnosti dané Unie. To je samozřejmě pravda a proto se tím řídí i všechny Unie nebo  Federace v Evropě. Problém je v tom, že česká  Unie chce odehrát co nejvíc mezinárodních zápasů právě na podzim a tomu také přizpůsobila Sportovní kalendář. Poslední  zápas s Litvou snad každého přesvědčil o tom, že jarní počasí je pro ragby výhodnější. A to český tým  Warrios čekají ještě dva zápasy a stejně tak se plánují dvě utkání v Regionální soutěži Čechy – Morava. To je velké riziko, protože v tuzemských  klubech většinou už neprobíhají   pravidelné  tréninky a hráči jsou už  měsíc  bez náležité přípravy a proto organizováním duelů  regionů  vystavují se  vybraní hráči velkému riziku zranění.

      Zpráva o hospodaření Unie za rok 2022 uvádí, že příjmy byly 42 223 843 Kč, ale vzhledem k nedostatků financí na určité akce, byly překročeny o 2 446 000 Kč. Předpokládal bych zdůvodnění tak vysokého deficitu. Následuje seznam příjmů a výdajů, který však postrádá to podstatné, detailní rozbor jednotlivých položek, které by umožnily zjistit, kde je možné v rozpočtu najít rezervy a kde ušetřit. Dnes, po roce, už asi bude velmi obtížné provést hloubkovou analýzu hospodaření Unie za rok 2022. Proto je třeba, aby VV každoročně předkládal „Zprávu o hospodaření“ za uplynulý rok, maximálně do konce března následujícího roku, jak bylo v minulosti povinností.

      Ve zprávě je také uveden návrh rozpočtu na rok 2023, který předpokládal příjem 52 269 905 Kč a výdaje byly plánovány na 51 915 922 Kč. Počítal s úsporou 353 986 Kč. Skutečnost je trochu jiná, v příloze zprávy je smlouva o půjčce od J aT. K tomu je třeba přičíst akci „nenechte složit ragby“, která úspěšně posloužila na start našich juniorských reprezentantů na ME. Na letošní pozdní prosincové Valné hromady, by měly být kluby seznámeny, aspoň se současným stavem hospodaření ČSRU a zda Unie dosáhla plánovaný příjem 52 269 905 Kč. Trochu zvláštní je, že letošní Valná hromada musí s velkým zpožděním, schválit zpětně rozpočet na rok 2023 i návrh na rok 2024.

      Ve zprávě se také řeší start zahraničních klubů v českých soutěží. Podle mého názoru by se k povolení startu zahraničního klubu, měly  vyjádřit také kluby, které v dané soutěži startují.

      Zpráva také zjišťuje, že Unie nemá dostatek finančních prostředků na zajištění náležité přípravy a startu všech našich reprezentačních týmů mužů, mládeže i žen v soutěžích Rugby Europe. Z tohoto důvodu se rozhodla navýšit licenční poplatky a startovné v domácích soutěžích na období 2024 - 28. Spočítal jsem si náklady průměrného extraligového klubu a ty činí při počtu 200 hráčů v kategoriích U-6 až U-12,  celkem 40 000 Kč, 150 hráčů v kat. U-14 až mužů 75 000 Kč, 40 trenérů  8 000 Kč, 5, start v extralize 20 000 Kč, Pohár = 2 000 Kč, start v mládežnických soutěžích 8 000 Kč a v „7“ – 6 000 Kč, dohromady celkem 159 000 Kč. V roce 2028 by se tato částka vyšplhala až na 376 500 Kč. Neznám ekonomickou situaci v českých  klubech, ale jsem si jist, že tak vysoké finanční částky, rozhodně negativně ohrozí jejich roční rozpočty.

      Zpráva se také zabývá potřebou zásadních změn v organizaci Center talentované mládeže.
S tím plně souhlasím, protože je to jedním ze základních kamenů pro úspěšný rozvoj mládežnického ragby, který je už léta praktikován v uniích, které dosáhly v poslední době, největších úspěchů na mezinárodním poli. Jako příklad uvádím Portugalsko, Španělsko, Nizozemsko i Belgii. Pokud tato Centra budou formovat naše talenty, pak to vyžaduje velmi zkušené odborníky, jak na fyzickou přípravu, zdravou výživu, regeneraci, ale hlavně specialisty na metodický, herní tréninkový proces. Dobře víme, že takové odborníky nemáme a jejich případné vyškolení nebude  možno zajistit v krátkém horizontu, navíc to bude stát nemalé finanční prostředky. Ale je to jediná cesta jak odborně formovat talentované hráče, kteří by byli schopní v blízké budoucnosti, kvalitně doplňovat české  reprezentační týmy,  případně hrát v zahraničí v profesionálních klubech. Tady jsme také trochu zaspali, protože návrh na organizování Center talentované mládeže jsem navrhl Unii už v roce 2018.

         Je evidentní, že navrhovaný systém domácích soutěží na období 2024 – 2028, Podzim – Pohár, Jaro – Extraliga, všechny přesvědčil, že by v žádném případě nepřinesl potřebné, zkvalitnění a náročnost domácích soutěží. Proto je nutné, tento nevhodný systém, zásadně odmítnout. Jen poučení z chyb a omylů, je cestou k příštím vítězstvím.

Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu?
Více na facebookovém profilu webu ... zde .
(Eduard Krützner senior pro Ceskeragby.cz, foto a koláž Petr  Skála)

(2023 / 169 /  39 /  18)