Pravidla k provozu Síně slávy českého ragby

 Vzhledem k tomu, že od jmenování prvního člena Síně slávy Českého ragby Eduarda Krütznera seniora v roce 2016 do dnešních dnů nebyla stanovena jasná a dodržovaná pravidla o provozu Síně slávy českého ragby včetně  uvádění nových členů do této síně, byla po  diskusi mezi většinou služebně nejstaršími  členy Síně slávy a s dalšími ragbyovými veterány, dále po získání znalostí, jak podobné tuzemské Síně slávy funují i u ostatních sportů a spolků například u Českého  hokeje, u trenérů  při Českém olympijském výboru nebo v Klubu sportovních novinářů a dalších    napsána  k veřejné diskusi a k následnému uvedení do provozu následující pravidla týkající se Síně slávy českého ragby.

Autorem pravidel je novinář, člen Klubu sportovních novinářů, jinak i předkladatel mnoha návrhů na udělení ocenění ragbistům například v rámci trenérů při Ćeském olympijském výboru, Ceny Fair play rovněž při ĆOV, oceněním v rámci možností Radnice Prahy 9 a dalších Petr Skála.  Autor pravidel kromě toho, že déle než pět desítek let se pohybuje v prostředí sportovní žurnalistiky také v minulosti rovněž pracoval ve státní správě v technických odborech a podílel se na tvorbě nejenom technických předpisů a postupů včetně jejich hodnocení.  

Pravidla o provozu Síně slávy českého ragby

Tato pravidla mají několik důležitých kapitol uvedených v Důvodové zprávě  předcházející  vlastním pravidlům.


Důvodová zprávaHistorie Síně slávy

Nápad jmenovat významné osobnosti tuzemského ragby do Síně slávy je starý a hovořilo se o něm už na přelomu století. Příležitost k založení Síně slávy byla při kulatých výročích založení ragby u nás například  v roce 1996 nebo později v roce 2006, ale zůstalo   jen u nápadu. K výročím se tak asi čtyřiceti ragbistům za zásluhy předaly ze výroční diplomy, ale Síň slávy v té době ještě nevznikla.  Rozhodlo se o tom až později, kdy vedení České rugbyové unie jmenovitě v roce 2017 tehdejší prezident Unie Pavel Chaloupka oznámil  při slavnostním vyhlašování ankety Ragbisty roku, že Česká rugbyová unie se rozhodla pro zřízení Síně slávy  a jako první do ní vstoupil bývalý kapitán československé reprezentace, hráč několikanásobného mistra republiky Pragy Praha,  klubový i reprezentační trenér, generální sekretář ČSRU, následně prezident ČSRU, komisař Rugby Europe a v té době i držitel  medailí všech druhů kovů předané za zásluhy evropskou ragbyovou federací, člen Síně slávy trenérů při Českém olympijském výboru Eduard Krützner senior. Kuriózní na tom bylo, že ocenění  v podobě plakety z rukou prezidenta Unie Pavla Chaloupky tehdy nepřevzal osobně samotný Ragbista, ale  jeho dvě vnučky,  obě české ragbyové reprezentantky. V roce 2020 byla Síň slávy rozšířena o dva spoluhráče Krütznera z reprezentace Jaromíra Kourka a Václava Horáčka. V tomto případě oznámení o nováčcích v Síni slávy došlo kuriozně   v srpnu 2020 na setkání zástupců ragbyových klubů. Tam  Horáčkovi a Kourkovi   bylo oznámeno, že byli zařazeni do Síně slávy českého ragby a překvapivě k tomu nebyl pozvaný do té doby jediný člen Síně slávy Eduard Krützner, ale té události nebyl přítomný dokonce nikdo z členů Výkonného výboru ČSRU. Vše za záhadných okolností organizoval  a předával jeden zaměstnanec Unie. Na webu ČSRU je uvedeno, že uvedení do Síně slávy Kourka a Horáčka je vročeno do roku 2018.
V roce 2021 byla Síň slávy českého ragby rozšířena v té době o čerstvého sedmdesátníka    Bruna Kudrnu, jemuž byla plaketa předána o poločase přátelského utkání Česko - Německo. 

Další noví členové Síně slávy českého ragby, kteří jsou uvedeni následném seznamu,   byli  v roce 2022, 2023 a 2024  jmenováni při slavnostním  vyhlašovaní výročních cen a nutno dodat, že se tak stalo bez žádných pravidel, nedomluvených postupů nominací a často bez představ, komu plaketu předat, když onen ragbista nežije (Ondřej Sekora).

Síň slávy českého ragby


Jméno a přímení    Rok uvedení    Klub

Eduard Krützner senior     2016    Praga Praha
Václav Horáček    2018    Sparta Praha
Jaroslav Kourek    2018   Sparta Praha
Bruno Kudrna    2021    Praga Praha
Jiří Šťastný    2022    Dragon Brno
Jiří Kotlový    2022    Zlín
Antonín Frydrych - in memoriam    2022  Říčany
Milan Rázga - in memoriam    2022  Slavia Praha
Ondřej Sekora  - in memoriam 2023 
Karel Berka - in memoriam  2023   Vyškov
Jiří Skall senior   2023  Sparta Praha
Kare:l Gaman 2023  Havířov
Zdeněk Sláma 2024 Praha
Václav Čermák  2024 Přelouč

Medializace jmenování  členů Síně slávy

Je mizerná a jde jen o stručné články  uveřejněné na webech  Rugbyunion.cz, Ceskeragby.cz nebo SportovniListy.cz a na klubových webech, když je nový člen právě z toho klubu. Problém je v tom, že tuto medializaci nikdo promyšleně neplánuje a nedokáže ji zajistit a ani  následně zdokumentovat,  což potvrzuje příhoda s předáním plakety Ondřeje Sekory zástupcům muzea v Brně, které spravuje  pozůstalost po umělci v přímém přenosu pořadu Dobré ráno na ČT 2, jež  se uskutečnilo se zpožděním, když  plaketa dlouho ležela v Praze nikomu nepředaná. Plaketa přitom mohla být už dříve dokonce vystavena na výstavě v Praze věnované životu a dílu umělce a zakladatele ragby.       


Síně slávy jiných sportovních spolků  například hokejistů či  Klubu sportovních novinářů

Sportovní novináři organizovaní v Klubu sportovních novinářů   jmenují po rozhodnutí členů výboru klubu do Síně slávy každý rok  jen jednoho sportovce nebo, jak se již stalo dvakrát,  celý sportovní kolektiv.

Trenéři organizovaní při Českém olympijském výboru mají nováčků vstupujících do Síně slávy více.  Původně měli věkový limit zasloužilých trenérů omezený sedmdesáti lety, ale pak zjistili, že většina oceňovaných členů je in memoriam, tak hranici věku snížili na šedesát let. U této společnosti trenérů platí, že s návrhy, které může podat kdokoliv známý ve sportovním prostředí,  musí souhlasit většina z  trenérů registovaných při ČOV. Z trenérů z rozhodujícím hlasem je jediný ragbista Martin Kafka. S ním byl také konzultovaný vstup do Síně slávy trenérů při ČOV ragbisty Eduarda Krütznera seniora a do Síně slávy jej uvedl v roce 2017 Bruno Kudrna při slavnostním vyhlášení Trenéra roku a nových členů uvedených do Síně slávy. Druhým ragbistou v této Síni slávy byl uvedený  Zdeněk Sláma, který byl jmenovaný in memoriam a plaketu tehdy nikdo nepřevzal.

Do fungování Síně hokejové slávy se vedení hokejového svazu moc neplete. Hokejisté mají návrhovou komisi, ve které jsou kromě sportovních legend českého hokeje, dva zástupci jmenovaní výborem svazu, ale  i novináři. Návrhy od této komise, kterou řídí člen Síně slávy Bedřich Ščerban,    musí schválit dvě třetiny žijících členů Síně slávy a pokud se tak stane, jsou čtyři nováčci  jmenováni  třeba  o přestávce mezistáních utkání. Hokejisté nyní mají novou Síň slávy v Praze v Nekázance a tam také v té expozici najdete na jednom místě  jména a fotografie všech členů Síně slávy se stručnými sportovními životopisy.


Pravidla o provozu Síně slávy českého ragby
Žijící členové Síně slávy českého ragby ze svého středu zvolí svého kapitána, který bude komunikovat s ostatními a minimálně  dvakrát do roka je bude informovat o ragbyových  událostech a o možnostech se do nich zapojit jako čestní hosté.

Způsob navrhování nových členů Síně slávy českého ragby

Navrhnout nového člena do Síně slávy českého ragby je v pravomoci jednotlivých tuzemských ragbyových klubů s doporučením podepsaném statutárním zástupcem klubu, který odešle zvolenému kapitánovi členů Síně slávy českého ragby. Návrh musí obsahovat jméno, datum narození a sportovní životopis a fotografii navrhovaného ragbisty, která by byla možná k publikování. 

Seznam navrhovaných nových členů projedná nejdříve komise, kterou bude řídit kapitán Síně slávy, který do ní deleguje další dva členy Síně slávy a do komise  VV ČSRU jmenuje svého zástupce, nejlépe toho, který odpovídá za styk s veřejností a který pokud nebude stanoveno jinak, bude  sekretářem komise. Kapitán Síně slávy může pro činnost Síně rozšířit okruh spolupracovníků o další osoby na dočasnou nebo trvalou pomoc. Všechny funkce kolem agendy Síně slávy budou vykonávány zdarma bez odměn, pokud by v případě získání sponzora Síně nebylo stanoveno jinak. 

Schvalování nových členů

Komise projedná předložené návrhy, z kterých vybere nejvíce pět ragbistů,  urči jejich pořadí a kapitán ve spolupráci se sekretářem komise zařídí od žijících členů Síně slávy vyjádření se k návrhům. 

Termíny a místo vyhlášení nových členů Síně slávy

Jmenování nových členů Síně slávy bude provedeno v rámci předávání výročních cen a nebo v případě životních jubileí nebo klubových výročí například o přestávce mezistátního ragbyového utkání nebo významného klubového utkání.

Medializace nových členů Síně slávy

Kapitán Síně slávy ve spolupráci se sekretářem komise případně s přizvanými spolupracovníky, kteří to umí,  připraví mediální plán, jak  zviditelnit  nové členy Síně slávy v celostátních, v regionálních i v místních  médiích, na jejich webech a na sociálních sítích a v zemi v rozšířených internetových encyklopediích.

Sekretář komise případně s přizvanými spolupracovníky zajistí zveřejnění všech členů Síně slávy českého ragby ve Wikipedii jako prvotní dílo sestavené na pískovišti této Wikipedie nebo doplněním již zveřejněného příspěvku.

Partnerem Síně slávy českého ragby

Kapitán Síně slávy a sekretář komise osloví nejdříve z okruhu ragbyových sponzorů, kdo by z nich chtěl být partnerem Síně slávy, který by uhradil veškeré náklady s tím spojené například pořízení plaket, vhodných dárků, fotodokumentace  či drobného občerstvení. Plaketa by byla označene logem sponzora.

Kapitán Síně slávy a sekretář komise osloví zástupce médií o mediální partnerství při zviditelňování Síně slávy českého ragby. 

Kdo by měl být v Síni slávy Českého ragby?

Ragbisté, kteří hráli za československou a českou reprezentaci, trenéři několik desetiletí vedoucí ragbyové týmy všech kategorií i významů, rozhodčí se stejnou délkou čiinnosti, zakladatelé ragbyových klubů, které nezanikly a další ragbisté.  V  Síni slávy by měli být ragbisté, kteří se dožili věku sedmdesáti let.   Důležitou skutečností ke vstupu do Síně Ćeského ragby by mělo být mimo jiné i uvedení navrhovaného ragbisty do Síně slávy klubu, ve kterém působí nebo působil.
Členem Síně slávy Českého ragby by se ve zrychleném řízení měl stát, pokud už jím není, nejstarší ragbyový reprezentant v zemi.
Síň slávy by měla být v budoucnu otevřena i pro ženy - ragbistky. V případě, že by byl českým klubem navrhovaný do Síně slávy Českého ragby cizinec, mohl by být uvedený do této síně jen za předpokladu, že s tím budou souhlasit všichni žijící členové Síně slavy Českého ragby.  

Další souvislosti s provozem Síně slávy českého ragby

 V rámci provozu Síně slávy českého ragby je výhledově nutné


a)  vybudovat  Kroniku českých ragbyových reprezentantů s krátkými daty o nich a fotodokumentací
b)  dokumentovat mezistátní ragbyová  utkání
c)  zajistit skenováním a uložením na web starších dokumentů, publikací, zápisů a podobných dokumentů, které lze ještě zajistit od žijících ragbistů.
d) zřídit v klubech  po vzoru Sokola dobrovolnou funkci vzdělavatele nebo chcete-li kronikáře, který by se věnoval historii klubu, životem sportovců  a spolupracoval by například s regionálním muzeem, s městskou knihovnou či s radním pro občanské záležitosti nebo s radním pro sport.

Připomínky a poznámky k pravidlům  k provozu Síně slávy českého ragby
pište  na  adresu   redakce@sportovnilisty.cz

Líbí se vám web  Ceskeragby.cz ? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu?
Více na facebookovém profilu webu ... zde .
(Petr Skála z otevřených zdrojů  pro Ceskeragby.cz , foto:  Petr  Skála)

(2024 /   100 / 24 /  03 / 07)