Ragbyové soutěže od jara do podzimu hrají jen ve Švédsku a v Rusku, ale proč také v Česku?

Ragbyové soutěže od jara do podzimu hrají jen ve Švédsku a v Rusku, ale proč také v Česku?
V současné době se rozvolňují možnosti sportovat a po několika měsících se očekává, že se na konci léta 2020 rozjedou i pravidlené ragbyové soutěže. Českým ragbistům se po karanténě nabízí  bezbolestně učinit  změnu a opustit  dosavadní ligový experiment, při kterém ragbisté ligu hrají  od jara do podzimu a vrátit  se k systému podzim - jaro, tak jako se hraje po celé Evropě  kromě severských zemích a Ruska.

Jak říkám...„Prostudoval jsem si materiály z Konferencí VV s kluby v Praze a Brně a rozhodl jsem se, že se ještě jednou  pokusím přesvědčit představitele klubů, že diktát trvání na  systému soutěží Jaro - Podzim, bez projednání s kluby, které v soutěžích startují, nemá prokazatelně odborné, ale i demokratické opodstatnění," napsal ve svém komentáři Eduard Krützner senior.

„Na Valné hromadě by měli zástupci klubů odmítnout hlasovat o pokračování systému Jaro-Podzim, který není pro rozvoj českého ragby prospěšný a  vrátít se k léta osvědčenému systému Podzim - Jaro, který používají prakticky všechny Evropské unie, včetně soutěží Rugby Europe. Jsem přesvědčený, že by o  systému měli hlasovat pouze delegáti klubů, které v soutěžích startují.
Za nevyvratitelné argumenty pro návrat k systému Podzim - Jaro je následný přehled, jak se v Evropě soutěže nyní hrají" dodal legendární ragbista, jemuž přátelé říkají Medák.


Model Podzim - Jaro léta používají v těchto zemích
startující v Poháru šestí zemí a na Mistrovství světa
Anglie - ranking třetí ve světě (WR) a první v Evropě (RE)
Irsko - WR - 4, RE - 2
Francie - WR - 5, RE - 3
Wales - WR - 6, RE - 4
Skotsko - WR - 8, RE - 5
Itálie - WR - 14, RE - 7. 

Dále model Podzim - Jaro léta používají v těchto zemích startující na REIC - Championat 

Gruzie - WR - 12, RE - 6
Španělsko - WR - 18, RE - 8
Rumunsko - WR - 19, RE - 9
Rusko - WR - 20, (soutěže specifické)  RE - 10
Portugalsko - WR - 21, RE - 11
Belgie - WR - 25, RE - 12.

Dále model od podzimu do jara mají země startující na REIC Trophy

Švýcarsko - WR - 28, RE - 13
Německo - WR - 30, RE - 14 
Holandsko - WR - 31, RE - 15
Polsko - WR - 34, RE - 16
Ukrajina - WR - 36, RE - 17
Litva - WR - 44, RE - 20.

Dále model od podzimu do jara mají země startující na Conference I. Sever (4.výkonnostní úroveň soutěží Rugby Europe)

Švédsko - WR - 53 - RE - 22 (Jaro-Léto)
Lucembursko - WR - 56 - RE - 23
Lotyšsko - WR - 63, RE - 26
Maďarsko - WR - 69, RE - 27
ČESKO SYSTÉM JARO-PODZIM WR - 37, RE - 18 !

Dále model od podzimu do jara mají země startující na  Conference I.Jih

Chorvatsko - WR - 44, RE - 21
Israel - WR - 60, RE - 25
Slovinsko - WR - 70, RE - 28
Malta - WR - Malta - 38, RE - 19
Moldavsko - WR - 59 - RE - 24

Dále model od podzimu do jara mají země startující ještě  v dalších nižších soutěžích
Rakousko, Bosna Hercegovina, Srbsko, Slovensko, Andorra (všichni Podzim - Jaro)

Jak říkám...„Argument zástupců VV, že systém Jaro - Podzim je výhodnější pro českou reprezentaci, vyvrátím těmito fakty:
Soutěže Rugby Europe se hrají systémem Podzim - Jaro. Proto všechny Evropské unie respektují tento systém, protože vrchol všech soutěží směřují k měsíci květnu. Český  systém Jaro - Podzim nikdy neumožní, aby naši reprezentanti byli ve vrcholné formě v jarních termínech duben - květen. To je dáno tím, že finálové boje našich soutěží jsou až na podzim, koncem října a v listopadu. Navíc tréninkové podmínky jsou negativně ovlivněny počasím, ale i tréninkem při umělém osvětlení. Loňské výsledky naši reprezentace to plně potvrdily (Portugalsko 93 : 0), ten kdo schválil to, že naše reprezentace hrála svá utkání v termínech, kdy neměli hráči odehrané ani jedno soutěžní utkání, by měl za takové hazardování se jménem České ragbyové unie, nést plnou odpovědnost.

V celé Evropě je podzim pro trenéry období,  ve kterém formuje a poznává svůj tým a připravuje své svěřence v zimní přestávce (3 měsíční přípravě je ideální) na vrchol sezony v měsíci květnu.

Kdyby nebylo karantény, tak bychom asi hráli baráž o postup do Trophy soutěže s Chorvatskem 23.května 2020. Chorvati by měli výhodu, že zaměřili přípravu na vrchol v květnu, my naopak máme vrchol v listopadu.
Věřím, že vaše rozumná rozhodnutí, kladně ovlivní další vývoj rozvoje ragby u nás a vrátí nás opět mezi uznávané evropské unie, kam jsme léta patřili," uzavřel svůj komentář Eduard Krützner senior. 

(ps, Českeragby.cz, foto: Petr Skála)