Smutná zpráva z ragbyového mlýna ... zemřel Přemysl Erben"Hrál v roji ve druhé řadě nebo rváčka, ale ragbisté jej poznali spíše  coby ekonoma Unie a posléze šéfa dozorčí rady České rugbyové unie. Nezapomenutelná je i jeho role rozhodčího zejména,  když řídil utkání ragbyového potěru. Ta úloha mu svědčila, neboť každé své rozhodnutí ragbyovým žáčkům poctivě vysvětloval, aby se příště nedopoušteli podobných přestupků. Budou nám všem chybět i jeho vtipné komentáře," zavzpomínal na Přemysla Erbena Eduard Krützner starší, který jej poznal jako spoluhráč, trenér, sekretář a prezident České rugbyové unie.


"Pamatuji si, že v osmdesátých letech, kdy rozhodoval ligová utkání, pískal je v dresu, na kterém bylo napsáno Mistr Čech. Při jednom ligovém utkání mezi Spartou a tehdejší VTJ Přelouč se v jeden okamžik hráči posťuchovali. Přemek si zavolal oba kapitány a vyzval je, aby hráče uklidnili. Hrá pokračovala, ale po chvilce se  hráči opět na sebe divali až příliš zblízka. Přemek si opět zavolal oba kapitány a vyloučil je. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby kapitánem Sparty nebyl Zdeněk Albrecht a VTJ Přelouč Adámek. Obrana lidu poté o utkání referovala pod titulkem Rozhodčí  hráče vyloučil podle abecedy. Musím se přiznat, že ten titulek i článek jsem napsal já. Jen vím, že se samotnému aktérovi dění článek i titulek líbily a poznamenal k tomu, že to bylo výchovné. Také se tázal. Řekni mi, o kterém jiném rozhodčím ragby psala Obrana lidu," zavzpomínal na kamaráda ze stejného ragbyového klubu autor tohoto článku.

V nekrologu, který uveřejnily Česká ragbyová unie, ale i Ministerstvo kultury, kde Ing. Přemysl Erben dlouhá letá pracoval, je mimo jiné uvedeno ...

        Pro každého, ať už byl tátou, manželem, strejdou, ragbistou, ekonomem, přítelem, nebo kamarádem, zůstává nadále v našich vzpomínkách.

     Nikdy, ani při zásahu nezvratného onemocnění, totiž neztratil spravedlivý odpor k nesprávnému, vřelý vztah k milovanému, nadsázku k hloupému, uznání k šikovnému, sympatie ke spravedlivému ani úctu k vznešenému.     

          Čest jeho památce a upřímnou soustrast nejbližším. Rozloučení je ve čtvrtek 21. ledna 2016  ve 13, 20 hodin  v Malé obřadní síni strašnického krematoria.

Napsali jinde

(Sportovnilisty.cz)    Smutná zpráva z ragbyového mlýna ... zemřel Přemysl Erben

(ps, SportovniListy.cz & Českeragby.cz & PrvniZpravy.cz, foto: archív rodiny a Petr Skála)