Náhled na tvorbu zakladatele ragby Ondřeje Sekory, který v červenci 1967 před padesáti letech zemřel

Jedním z novinářů, který psal také reportáže o Tour de France, byl známý autor postaviček Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřej Sekora. Kreslíř Francii navštívil několikrát a kromě cyklistiky si v zemi galského kohouta oblíbil i ragby, jehož byl Ondřej Sekora v Čechách zakladatelem.

V knize  vydané v roce 2013 o Ondřejovi Sekorovi je uvedena informace o účasti spisovatele na Tour de France v roce 1927

V historii etapového cyklistického závodu Tour de France bychom našli desítky českých novinářů, kteří Tour absolvovali s cyklisty v doprovodném konvoji. Jedním z nich byl i sportovní novinář, jehož známe spíše jako kreslíře a autora knížek pro děti, Ondřej Sekora.

Sekora začal působit v Brně v redakci Lidových novin jako sportovní redaktor a kreslíř od roku 1921. Později psal rovněž do týdeníku Sport a hry. Již v roce 1923 byl ve Francii poprvé na studijním pobytu, kde už tehdy poznával zásluhou známostí s českými umělci působícími ve Francii tamější umělecký život, ale poznával rovněž i sportovní dění. Ve Francii si oblíbil cyklistiku a zalíbila se mu i hra se šišatým míčem - ragby.

Zatímco dění probíhající při cyklistických závodech nebylo nutné českým čtenářům blíže vysvětlovat, neboť závody na kolech se jezdily i v tehdejším Československu, u ragby tomu bylo jinak.

Proto Sekora přeložil z francouzštiny pravidla ragby - ba co víc, jednotlivé ragbyové pojmy počeštil tak dokonale, že jsou dodnes pro Čechy velmi výstižné. Ragbisté právě zásluhou Sekory vhazují míč do mlýna, v roji hrají vedle sebe mlynář, pilířové a rváčci a na konci útoku je zadák. Výsledkem Sekorovy snahy byla událost z 9. května 1926, kdy se v Brně hrálo první utkání mezi českými ragbyovými kluby. Není bez zajímavosti, že toto utkání rozhodoval právě Ondřej Sekora.


Přenesme se však do dvacátých let dvacátého století, kdy jediným spojením redakce s novinářem byla pošta a mimořádně telefon. Z dostupných zdrojů je známo, že Sekora z Francie pravidelně do své mateřské redakce zasílal reportáže a s nimi současně i kresby, které vycházely s určitým zpožděním. Sekora však nakreslil také pro sportovní stránku Lidových novin různé nadpisy a záložky včetně hlavičky pro zprávy z cyklistiky...


Ondřej Sekora se ve Francii brzo naučil francouzsky tak dobře, že články a kresby nabízel k uveřejnění i redakcím francouzských časopisů, které mu je otiskovaly.

V Praze v těchto dnech se v pasáži Koruna spojující Václavské náměstí s ulicí Na Příkopě si můžete prohlédnou na panelech obrázky uveřejňované v průběhu života Ondřeje Sekory především v Lidových novinách a v knižkách, které napsal a ilustroval.

Panel s informací o působení Ondřeje Sekory ve sportovní rubrice Lidových novin


O nejslavnější etapovém závodu  na světě Tour de France čtenáři Lidových novin o něm prokazatelně věděli už v roce 1927, kdy z Francie zpravodajství ze závodu zajišťoval novinář, kreslíř, ale též zakladatel ragby v Československu Ondřej Sekora.

Napsali  jinde ...
SportovniListy.cz
Při Tour de France byl před devadesáti lety v roce 1927 mezi novináři Ondřej Sekora

(ps, Českeragby.cz &  SportovniListy.cz, foto: repro ps)