Změny v České ragbyové unii? Na to zapomeňte. Vedení Unie nehodlá měnit systém soutěží

Před nadcházející valnou hromadou České rugbyové unie se koncem května 2020 uskutečnily konference v Čechách (Praha) a na Moravě (Brno), na kterých představitelé Unie seznámili sportovní ředitelé klubů s úpravami řádů a s připravovanými změnami v hnutí pro nejbližší období. Zajímavý byl závěr konference, kde bylo řečeno, že o v klubech diskutovaném sytému soutěží nebudou rozhodovat kluby, ale výkonný výbor Unie, zřejmě proto, že soutěže hrají členové výkonného výboru a management unie, nikoliv kluby. Není bez zajímavosti, že ze všech nejrůznějších webových stránek a facebookových profilů o  průběhu konference, alespoň té moravské nejobšírněji informoval  sportovní ředitel RC Havířov klubu Patrik Kovács na klubovém webu.

Článek od dvojice autorů Kovacs - Gaman se souhlasem editora webu RC Havířov Karla Gamana přebíráme, aby o ragbyových novinkách byli informováni nejenom samotní ragbisté, ale i příznivci tohoto sportu. Nakonec úvod článku jste si už přečetli.  Popojedem?

Změny v ragbyové unii se prohlubují

Prostřednictvím Skype předseda legislativní komise Ondřej Surga a představil návrh na úpravu přestupního, disciplinárního, soutěžního a matričního řádu tak, aby uvedené řády vyhovovaly novým podmínkám v souvislosti se zaváděním elektronického informačního systému ČSRU (IS).

Změny si však vynutila i pravděpodobnost profesionalizace českého ragby, řády musí na takovou situaci pamatovat. Jako nejdůležitější je úprava přestupů a práva mateřského klubu na hráčův pozdější návrat zpět do klubu po povolení hráči studovat v zahraničí. Navrhuje se rovněž zvýšení poplatků při odvolání hráče proti trestu na 1000 Kč.

V návrhu upraveny přestupy mladistvých hráčů, navrhuje se zavedení Etického kodexu pro přestupy mladých hráčů a poměrně vysoké sankce za jeho porušení.


Návrhy jsou v odkazu Návrh změn řádů pro valnou hromadu 2020Za  CEO Unie Pavel Myšák mluvil o funkčnosti Informačního systému (IS)  a plánované časové posloupnost při zapojování jednotlivých dalších modulů do systému.

Roman Šustr, člen nově zřízené respektive obnovené metodické komise, informoval o vzniku Jednotného tréninkového plánu unie a především o zavedení certifikátu pro hráče 1. řady. Od sezony 2022 nebude umožněno hráčům bez tohoto certifikátu nastoupit v 1. řadě, bude to platit pro všechny soutěže mužů vypsané ČSRU. Jedním z poradců a konzultantem metodické komise je i Lukáš Rapant.

Asi nejdůležitější změnu ragbisté zaznamenají v přípravě žáků U6 až U14, hlavně v postupném navyšování nároků na dovednosti hráčů. Od podzimu  2020 také budou upravená pravidla, která by měla přinést plynulejší hru s minimem rucků a maulů. Například bude ubrán počet hráčů, nebudou mlýny a autová vhazování a skládání pouze od pasu dolů.

O metodické knihovně, kterou vytvořil ze školení vedených online v posledních týdnech, hovořil manažer rozvoje a vzdělávání Dan Beneš. V knihovně je také kurz Rugby Ready, který je ze školení našich trenérů. Dále popisoval a hodnotil činnost regionálních trenérů a také mne oficiálně přizval do systému, jako školitele pro severní a střední Moravu, jako specialistu pro rojovou hru a standardní situace mlýn a aut.

Sportovní ředitel Unie Antonín Brabec, hovořil o soutěžích mužů pro podzimní část sezóny. Ptal se hlavně klubů 2. ligy, zda pro ně není 10 zápasů ve 12 týdnech příliš velká zátěž a navrhl možnost odehrát ligu systémem Morava a Čechy zvlášť každý s každým dvoukolově a pak play off. Vítěz 2. ligy by hrál s osmým týme  z 1. ligy baráž o postup.

Ať bude systém jakýkoliv, před startem obou lig bude 15. a 16. srpna 2020 na Markétě PR představení týmů v soutěžích, rozhovory se sportovními řediteli a trenéry klubů a focení kapitánů v dresech a podobně.Na závěr byla podána informace o systému soutěže jaro - podzim nebo podzim - jaro. Bylo řečeno, že to není na pořadu dne a nebude se to probírat na valné hromadě. Změnu může udělat pouze VV unie a ta chce nechat formát soutěže do podzimu 2021 a pak provést vyhodnocení. Hlasovat a diskutovat na valné hromadě budeme tehdy, když nějaký klub požádá o zařazení tohoto bodu do programu jednání valné hromady.


(ps, Ceskeragby.cz & SportovniListy.cz, RC Havířov, foto: Petr Skála)