Pravidla ragby 2016

Ragby (Rugby Union) je sport, který obsahuje fyzický kontakt. Kterýkoliv sport obsahující fyzický kontakt má neodmyslitelná nebezpečí. Je velmi důležité, aby hráči hráli Hru v souladu s Pravidly a dbali na bezpečnost svou i ostatních.

Je zodpovědností hráčů, být si jisti, že jsou fyzicky a technicky připraveni takovým způsobem, který jim umožní hrát Hru, vyhovět Pravidlům a zúčastnit se jí v souladu  s bezpečnostními pokyny.

Je zodpovědností těch, kteří trénují nebo učí Hru, aby se ujistili, že hráči jsou připraveni způsobem, který jim umožní hrát Hru v souladu s Pravidly  a s bezpečnostními pokyny.

Je povinností rozhodčího použít poctivě všechna Pravidla v každém zápase s výjimkou,  kdy byly schváleny radou World Rugby Experimentální variace (ELV).

Je povinností Unií zajistit, aby utkání na každé úrovni byla řízena v souladu s disciplinovaným a sportovním chováním. Tento princip nemůže být podporován pouze samotným rozhodčím. Dodržování také zůstává na Uniích a klubech.

Pravidla Hry včetně základní sady variant pro ragby U19 a ragby 7s jsou kompletní  a obsahují vše potřebné k odehrání regulérní a fair Hry.

Kompletní pravidla Hry.(2016)

Nedotknutelní ragbyoví rozhodčí

28.3.2024 08:10:00

O rozhodčích v jakémkoliv sportu se často nepíše a nepíše se ani o jejich rozhodnutích, třeba jsou pozoruhodná. To platí i o ragby. Vzpomenul jsem si na několik příběhů, které jsou s odstupem času ...