Gestikulace rozhodčích
 

1. Trestný kop
Ramena rovnoběžně s pomezní čárou. Paže zvednutá šikmo vzhůru ukazuje na mužstvo, které se neprovinilo.
2. Volný kop
Ramena rovnoběžně s pomezní čárou. Paže ohnutá do pravého úhlu v lokti, horní část paže ukazuje na mužstvo, které se neprovinilo.
3. Pětka a Trestná pětka
Rozhodčí je zády ke koncové čáře. Paže zdvižená vzhůru.

 

4. Výhoda
Paže natažená od těla směrem k mužstvu, které se neprovinilo, na dobu přibližně
5 vteřin.
5. Nařízení mlýna
Ramena rovnoběžně s pomezní čárou. Paže vodorovně označuje mužstvo, které bude vhazovat míč.
6. Tvoření mlýna
Paže ohnuté v loktech, dlaně se nad hlavou dotýkají prsty.

 

7. Hození /Přihrávka
dopředu

Ruce naznačují, přihrávku dopředu pomyslným míčem.
8. Předhoz
Paže vzhůru s otevřenou dlaní nad hlavou se pohybuje dopředu a dozadu.
9. Okamžité neuvolnění
míče ve skládce

Obě ruce blízko u prsou naznačují držení pomyslného míče.

 

10. Skládající neuvolnil  skládaného hráče
Ruce před obličejem pohyby k sobě a od sebe naznačují chycení a uvolnění hráče.
11. Skládající nebo
skládaný se nevzdálili
od míče

Kruhový pohyb prstem a paží pohybovat směrem od těla.
12. Zapojení se do skládky
z nesprávné strany

Paže je vodorovně a pohybuje se v půlkruhu.

 

13. Úmyslné padnutí
přes/na hráče

Ohnutá paže napodobuje padnutí hráče ve směru jeho pohybu.
14. "Diving" (střemhlavý
pád) v blízkosti skládky

Napřímená paže naznačuje pohybem směrem dolů tuto akci.
15. Nehratelný míč v rucku nebo skládce
Přiznání mlýnu mužstvu, pohybujícímu se dopředu v okamžiku přerušení. Ramena rovnoběžně s pomezní čárou, vodorovná paže označuje vhazující mužstvo a potom pohybem sem a tam směrem k brankové čáře naznačuje postupování mužstva.

 

16. Nehratelný míč v maulu
Paže vodorovně nařizuje mlýn pro mužstvo, které nemělo míč v držení v době vzniku maulu. Druhá ruka jakoby označuje výhodu a potom máchne přes tělo a skončí na druhém rameni.
17. Připojení se k rucku  nebo maulu  před zadní nohou a ze strany
Ruka se vodorovně pohybuje dopředu a dozadu v úrovni boků.
18. Úmyslné zborcení          rucku nebo maulu
Obě paže ve výši ramen naznačují převrácení soupeře, který je nahoře.

 

19. Pilíř stahuje dolů          soupeře
Ohnutá paže se zatnutou pěstí napodobuje tahání soupeře dolů.
20. Pilíř tahá soupěře
Zatnutá pěst a ruka natažená ve výši ramen napodobuje tahání soupeře.
21. Otočený mlýn o více
než 90°

Zvednutá paže a otáčení ukazováčkem nad hlavou.

 

22. Zvednutá noha hráče  první řady
Zvednutá noha a dotek ruky.
23. Křivé vhazování
do mlýna

Ruce ve výši kolen napodobují křivé vhazování do mlýna.
24. Nesprávné
(nedokonalé) vázání

Jedna paže zvednutá jakoby zavázaná. Druhá ruka se pohybuje nahoru dolu.

 

25. Hraní rukou míčem
v rucku nebo mlýně

Paže naznačuje pohybem hraní rukou.
26. Křivé autové vhazování
Záda rovnoběžně s pomezní čárou, ruka nad hlavou naznačuje nepřímou dráhu míče.
27.  Nedodržení šířky          uličky v autu
Zvednuté ruce s otevřenými dlaněmi před očima se posunují sem a tam a naznačují rozšíření uličky.

 

28. Vrážení v autovém  seřazení
Paže vodorovně, loket ukazuje směrem ven. Ruka a rameno se pohybují ve směru vrážení do soupeře.
29. Stahování soupeře
v autovém seřazení

Ruka vodorovně, ohnutá v lokti, dlaní dolů. Pohyb směrem dolů.
30. Strkání soupeře
v autovém seřazení

Obě ruce v úrovni ramen s dlaněmi ohnutými vzhůru, naznačují strkání.

 

31. Předčasné zvedání
a zvedání (lifting) v autu

Obě ruce v pěst v úrovni pasu napodobují pohybem vzhůru zvedání.
32. Ofsajd v autovém
seřazení

Dlaň a paže se pohybují vodorovně přes prsa
ve směru přestupku.
33. Bránění v běžné hře
Paže skřížené před hrudníkem navzájem k sobě v pravém úhlu, jako otevřené nůžky.

 

34. Ofsajd ve mlýně,
rucku a maulu

Záda rovnoběžná s pomezní čárou. Paže se pohybuje přímo dolů, pohyb v půlkruhu podle čáry ofsajdu.
35. Volba při ofsajdu:
Trestný kop nebo mlýn

Jedna paže jako při trestném kopu. Druhá ruka ukazuje k místu, kde by mohl být mlýn místo trestného kopu.
36. Ofsajd podle Pravidla
10 metrů při trestném nebo volném kopu

Obě dlaně otevřeny nad hlavou naznačují nedodržení vzdálenosti 10 metrů.

 

37. Skládka za krk
(nebezpečná hra)

Ohnutá ruka se pohybuje vodorovně před krkem.
38. Šlapání (nebezpečná
hra: nepovolené použití boty)

Napodobení šlapání pohybem nohy.
39. Rána pěstí              (nebezpečná hra)
Úder zaťatou pěstí do otevřené dlaně.

 

40. Oponování rozhodčímu
Natažená paže, prsty pohybem napodobují mluvení.
41. Nařízení výkopu
z 22 m

Ruka ukazuje do středu čáry 22 m.
42. Míč držen ve vzduchu
v brankovišti

Prostor mezi rukama naznačuje, že míč nebyl položen.

 

43. Přivolání maséra
Jedna ruka zdvižená vzhůru přivolává maséra pro zraněného hráče.
44. Přivolání lékaře
Obě ruce vzhůru nad hlavou přivolávájí lékaře pro zraněného hráče.
45. Krvácející zranění
Ruce zkřížené nad hlavou označují, že hráč má krvavé zranění a může být dočasně nahrazen.

 

   
46. Zastavení a spuštění času pro časoměřiče
Paže zdvižená vzhůru a písknutí, když má být zastaven nebo spuštěn čas.


Zdroj: Klikni a uvidíš !!!