Vratislav Chvátal

předseda Klubu českých turistů
 předseda Klubu českých turistů, sportovní funkcionář a učitel TV na Filozofické fakultě UK Praha
Hodnotit záporněHodnotit kladně
-59%
+41%
Pravidla hlasování: Každý čtenář může hlasovat a hodnotit zástupce sportovního prostředí průběžně. Cyklus každého hlasování je časově omezen na dobu jednoho kalendářního týdne a čtenář může vždy v daném týdnu uplatnit jednou svůj hlas.
Všechny články