To bylo tenkrát před dvěstě lety ve městě Rugby

Rok 2023 je rokem R U G B Y. Letos je to 200 let od okamžiku kdy student-stipendista na koleji v Rugby, William Webb Ellis, když  hrál football, pozměnil si pravidla tím že, uchopil míč a běžel s ním až do pole soupeře. Úprava pravidla se všem zalíbila a na koleji se uchytila. To mělo za následek rozdělení tohoto sportu na football a rugby.

William Webb Ellis byl výborným žákem a v roce 1825 ukončil studium v Rugby a rugby už pak nikdy nehrál. Pokračoval ve studiích na Oxfordu a stal se knězem v kostele Svatého Clementa ve Strandu. Zemřel 24.ledna 1872. 

Přesné datum  zápasu v Rugby, dodnes neznáme, ale jeho spolužák Matthew Bloxam v roce 1880 v časopisu Rugby Meteor, popsal a potvrdil akci W.W.Ellise, který způsobil zrození pro statisíce sportovců nejkrásnějšího sportu  na světě - rugby.

Pro ragbyový svět se tak stal William Webb Ellis zakladatelem hry se šišatým míčem na zasedání International Rugby World (dnes World Rugby) v roce 1987 byl po něm pojmenován Pohár,  o který každé čtyři  roky bojuje 20 nejlepších reprezentačních týmů na světě. Jméno W.W.Ellise je tak vyryto do mramorového podstavec tohoto Poháru.

Letos máme to štěstí, že Světový pohár Williama Webba Ellise se odehraje ve Francii, což nám zajisté umožní vidět jak osobně, tak v TV, světové vrcholové ragby. 

Největším pionýrem a propagátorem nového sportu byl ředitel koleje v Rugby pan Thomas Arnold, který sepsal pro tento sport pravidla a svým nadšením, jej rozšiřoval po celé Velké Británii.
(Eduard Krützner senior pro Ceskeragby.cz, koláž: Petr Skála)

(2023 / 4  /  2  /  0  )