Co bylo napsáno o ragby v novinách černé na bílém, to byl v minulém století jedinečný zdroj informací

Jak mohou po dobu ragbyového klidu a nečinnosti ragbisté svůj sport více zviditelnit? 

To byla jedna z otázek pro muže, kterému na den přesně před padesáti lety  2. dubna 1971  vyšel pod zkratkou (ps) jeho  první  článek o ragby. Od té doby  se Petr Skála  už padesát let snaží o to zviditelnění ragby na veřejnosti  s přihlédnutím na  v minulém i v tomto  století dostupné a  využívané  sdělovací prostředky.„V minulém století byly články o ragby uveřejněné v novinách velmi důležité. Přiznejme si, že co bylo napsáno o ragby v novinách černé na bílém, to byl v minulém století pro ragbisty a příznivce této hry  jedinečný zdroj informací.  Noviny totiž přinášely ve společné rubrice Kam za sportem důležité informace o pořadaných utkáních v ragby nebo v rubrikách určených pro republiková mistrovství zase výsledky  odehraných zápasů někde i s aktuálním pořadím ligových týmů v podobě tabulek. O ragby vycházely v denním tisku i komentáře, glosy, poznámky a jiné novinářské žánry včetně fotografií a kreslených vtipů. Vraťme se do minulého století s připomenutím názvů vydávaných novin. 

Deníky po druhé světové válce vycházely sedmkrát do týdne,  i když některé jako například právě Československý sport ještě v padesátých letech a až do poloviny šedesátých let neměly pondělní vydání.  Od sedmdesátých let noviny vycházely sice s  pondělními vydáními, ale zase  jen od pondělí do soboty tedy bez nedělních  vydání. Nutno přiznat, že ligové výsledky případně i tabulky soutěže vycházely na sportovních stranách téměř všech deníků hned  v prvním čísle vydaném po víkendu.  Redakce výsledky nebo informace o programu přebíraly z  dálnopisných zpráv vydaných ČTK," popsal situaci, jak se psalo o ragby v minulém století v novinách  Petr Skála. Současně znalec  historie sportovní publicistiky poskytl podrobnější přehled denního tisku v souvislosti s uveřejňovanými články o ragby. Československý sport
třebaže  vycházel až do roku 1990 jen v černobílé podobě převážně o osmi  stranách, tak  po víkendu uveřejňoval ligové výsledky, v týdnu pak tabulky včetně druholigové, dále komentáře a v sobotu později v pátek program na víkend podle jednotlivých sportů. V deníku jste našli celou řadu zpráv o ragby rovněž v rubrice Telegraficky. Ve sportovním deníku vydávaném jako deník Československého svazu tělesné výchovy jste v době ragbyové sezóny našli  nejméně jednou týdně i fotografii z ragby. Deník vycházel s regionálními stránkami ve vydáních  pro Moravu a Slezsko. Čtení o ragby  zajišťovali redaktoři Gustav Vlk, Boleslav Moravec, dále několik desetiletí publikoval v deníku informace o ragby i jeho spolupracovník Milan Bělohlávek a ve vydání pro Slezsko také Karel Gaman. Deník po roce 1989 změnil majitele a nyní vychází i v barevné podobě o 16 až 24 stranách. Mladá fronta přinášela od sedmdesátých let až do roku 1990 v době ragbyové sezony pravidelné sloupce nazvané  Liga ragby, kterou pro deník nejdříve psal  Petr Skála (ps) v letech 1973 až 1978, kterého nahradil,  když Skála byl rok na vojně,  Jiří Štuksa (sa). Ten v této práci pokračoval až do roku 1990. Deník sportu věnovoval od úterý do soboty celou poslední osmou stránku a ještě dva sloupce na sedmé straně a v pondělí dvě sportovní strany. Vycházely zde  i delší texty, třeba  reportáže z ragby. V  rubrice Krok za kulisy jich několik  napsal velký příznivec míčových her včetně ragby redaktor Jaroslav Šálek. Mladá fronta vycházela v regionálních verzích pro Prahu, Čechy,  Moravu a také pro Slezsko. Bylo tedy možné, že článek, který vyšel v Praze,  nevyšel pro čtenáře na Moravě a naopak. Deník Socialistcikého svazu mládeže po roce 1990  změnil vydavatele, přejmenoval se na MF DNES a nyní vychází  i v barvě a s mnoha vloženými přílohami.   Lidová demokracie jako deník Československé strany lidové  přinášela o ragby v pondělí výsledky a v sobotu pozvánky Kam za sportem. Na sportovních stránkách jste našli i glosy, komentáře a fotografie ze zápasů.  Lidová demokracie vycházela s mutacemi pro Prahu a Moravu (Brno). Od úterý do pátku měl sport v Lidové demokracii jen jednu stranu, v pondělí a v sobotu dvě. O ragby pro Lidovou demokracii psal od roku 1971 nejčastěji Petr Skála (ps). Deník zanikl v roce 1994. 

Pokud si chcete prohlédnout  padesát let staré sportovní stránky Lidové demokracie,  klikněte si na odkaz RETRO pod hlavičkou webu SPORTOVNÍLISTY.CZ!!!

Svobodné slovo jako deník Československé strany socialistické  stejně jako předchozí noviny přinášelo po víkendu  výsledky a před víkendem program. Jeden čas pro Svobodné slovo psal krátké komentáře o lize Jaromír Kourek (kou). Stejně jako Lidová demokracie i Svobodné slovo mělo dvě vydání pražské a brněnské. Deník se pár lt po roce 1990 přejmenoval a pospojoval s dalšími  redakcemi například se Zemskými novinami a posléze zanikl. Práce coby deník odborářů rovněž z ČTK přebíral ragbyové výsledky a program na víkend. O dění v ragby pro tento deník psal komentáře, zajímavosti a glosy  Petr Skála (ps). Deník zanikl v roce 1996. Rudé právo deník Komunistické strany Českosloveska uveřejňoval krátké ale i delší zprávy o ragby převážně převzaté z ČTK nebo od spolupracovníků redakce mezi které patřil v osmdesátých letech Petr Skála (ps). Deník, který  vycházel na území Čech jen ještě se Zemědělskými novinami ve velkém formátu přibližujícímu se  A2,  měl české, moravské a slezské vydání. Deník o osmi stranách  měl jen jednu sportovní stránku, v pondělí ještě k té poslední stránce patřila sportu část  sedmé stránky.  Deník v devadesátých letech změnil vydavatele, formát a později i název na pouhé PrávoVečerní Praha  byly noviny, které v metropoli prodávali v podvečer kameloti, aby se do novin dostaly ještě aktuality z dopoledne dne vydání. Večerník vycházel od pondělí do pátku a měl osm stran a jen jednu z nich sportovní. Z ragby se zde objevily častěji fotky s krátkým komentářem  než delší texty. Deník po roce 1990 přešel na večerník, který vycházel ráno, později se jako bulvarní noviny  přejmenoval na Šíp a ten následně v tištěné podobě zanikl. Zemědělské noviny jako deník vydávaný Ministerstvem zemědělství  se věnoval ragby minimálně a pokud ano, tak redakce přebrala zprávu z ČTK. S deníkem, který v týdnu o sportu uveřejňoval zprávy  jen na polovině zadní straně velkého formátu přibližně A2,   patrně žádný ragbista nespolupracoval.Svoboda byl osmistránkový středočeský deník se sportovní osmou stranou. Pro deník o ragby  od konce sedmdesátých let psal Jiří Štuksa a to nejenom komentáře z ligových utkání Říčan, ale i reportáže z mezistátních utkání, která se hrála v Říčanech. Deník zanikl v roce 1990.   Pochodeň  byl osmistránkový východočeský deník se sportovní osmou stranou. Do deníku v osmdesátých letech psala o sportovních úspěších VTJ Přelouč jedna osoba s různými jmény Hana Štěpánková a později Hana Skálová (has). Deník zanikl po roce 1990. Posléze, když  vznikly  okresní deníky, se o přeloučském ragby  nyní čas od času dočtete v Pardubickém deníku. Rovnost byl osmistránkový jihomoravský deník se sportovní osmou stranou. V deníku v pondělí dvě strany patřily sportu a tak zde  vycházely i krátké články s tabulkou o ragby  napsané  redaktorem Zdeňkem Hrančíkem a často doprovázené  fotografiemi ze zápasů sehraných v Brně. Není divu, že Rovnost o ragby často psala i v týdnu a to hlavně o dění  v Brně a ve Vyškově. Odtamtud se psalo o ragby snadno  zejména v letech, kdy Vyškov byl devětkrát za sebou mistrem. Nyní Rovnost vychází jako jeden z regionálních deníků v barvě. Nová svoboda byl osmistránkový severomoravský  deník s redakcí v Ostravě se sportovní osmou stranou. Do deníku o ragby a to nejenom  o havířovském v sedmdesátých a v osmdesátých letech psal Karel Gaman (ga). Obrana lidu  byl deník Ministrstva národní obrany,  který od úterý do soboty měl poslední stranu věnovanou sportu. Deník  byl distribuováný  vojenským útvarům  a na další vojenská pracoviště. Pro veřejnost vycházela Obrana lidu pouze v podobě týdeníku. Články o armádním ragby psal asi patnáct let, než deník po  roce 1990 zanikl, Petr Skála (ps).„Sdělovacími masovými  prostředky byly v minulém století v Československu tisk, rozhlas a televize. Jaké byly možnosti k publikování o ragby? Byly tu televize se dvěma programy, rozhlas se třemi (Hvězda, Praha, Vltava) a denní tisk s osmi celostátními a se sedmi krajskými deníky. Pokud se v nich natáčelo, povídalo nebo psalo o ragby,  bylo to  pro ragby skvělé. Je patrné, že  tehdy měl denní tisk zcela jiný dosah a také význam než má nyní. Byl také dostupnější. Jen tak pro dokreslení, ve všední den bylo  ještě v roce 1989 při ceně novin 50 haléřů možné si za čtyři koruny koupit všechny celostátní deníky. To  jsem také párkrát po mezistátním utkání, které se hrálo v Československu, učinil. Bylo to tam totiž černé na bílém, že jsme vyhráli, remizovali nebo prohráli," uzavřel povídání o černobílem tisku v minulém století Petr Skála.    


Další otázky a odpovědi včetně té... 

Jak mohou po dobu ragbyového klidu a nečinnosti ragbisté svůj sport více zviditelnit? 


zveřejníme později,  ve dnech, kdy bude v datumu jako dnes číslovka 5.

Ceskeragby.cz dosud o zviditelnění ragby napsalo ... Ragbyové žurnalistické legendy minulosti(Karolina Skálová, ceskeragby.cz, foto: archív)