Nová ragbyová pravidla podrobně pro mrňata od šesti let až pro mládež do dvanácti let

  Na podzim 2020 došlo k  úpravě ragbyvých pravidel kategorií U6 až U12. Upravená pravidla směřují k rozvoji základních individuálních schopností (rychlost, obratnost) a současně k postupnému budování individuálních ragbyových dovedností, které se obtížně rozvíjejí v pozdějším věku (chycení míče, přihrávka, skládka, kop, zvládnutí ragbyové pozice těla a situací v kontaktu). Stejné nebo velice podobné úpravy pravidel jsou běžné i v zahraničí.

   Od zavedení těchto úprav se odehrála řada turnajů. Bohužel ne ve všech utkáních byly tyto změny akceptovány. Stává se, že některé nové prvky jsou zcela ignorovány, především zóny skládky, souboje o míč atp.

   Na jedné straně to jsou rozhodčí, kteří musí turnajích pískat podle platných pravidel. Na druhé straně to jsou trenéři, kteří musí hráče podle těchto pravidel připravovat. Obě tyto skupiny musí vyvinout úsilí, aby se nová pravidla stala automatickou součástí hry. Bez společné součinnosti trenérů a rozhodčích nedosáhneme kýženého výsledku vůbec, nebo jen velmi pomalu.

   Ve Sboru rozhodčích ragby ČSRU naše členy informujeme o změnách pravidel U6-U12 a nutnosti pískat podle nich. Nicméně je běžnou praxí, že na turnajích (hlavně u kategorií U6 a U8) rozhodují utkání rozhodčí MINI Ragby, trenéři nebo hráči z vyšších mládežnických kategorií, kteří si chtějí pískání vyzkoušet. Především u mladých začínajících rozhodčích se často stává, že jejich úmysl něco písknout je přemožen obavou z chyby. Zde je nutná pozitivní zpětná vazba od trenérů, kteří by měli nová pravidla striktně vyžadovat a nezkušeným rozhodčím s nimi poradit.

   Přínosná je také společná schůzka trenérů a rozhodčích před začátkem turnaje, kde by měl vedoucí turnaje projít se všemi specifické úpravy pravidel pro danou kategorii, zdůraznit jejich důležitost a vyzvat k jejich dodržování.

Na první pohled se může zdát, že jsou úpravy napříč kategoriemi složité. K pochopení pomáhá uvědomění si cílů, které mají tyto úpravy přinést,"  uvedl následující pravidla rozhodčí  Milan Haitman.

Popis změn ravidle dětí  zde !


Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu?
Více na facebookovém profilu webu ... zde .(Petr Skála pro ceskeragby.cz, foto: Petr Skála, koláže Milan Haitman)