Vyjádření prezidenta Česke rugbyové unie Pavla Chaloupky před finálem extraligy

Finále utkání play off Tatra Smíchov - JIMI Vyškov se bude hrát v sobotu 10. listopadu 2018 od  13 hodin pod Strahovem. Utkání o třetí místo Sparta Praha - Říčany od 12 hodin na Podvinném Mlýně.

Prezident České rugbyové unie Pavel Chaloupka vydal před rozhodujícími zápasy roku  následující vyjádření ...


    

   Vyjádření prezidenta ČSRU Pavla Chaloupky před finálem play off ragbyové extraligy ...   
Vážení ragbisté, dne 6.11.2018 Sportovně technická komise (STK), nezávislý orgán řídící oficiální ragbyové soutěže ČSRU, opětovně rozhodla o kontumaci utkání semifinále extraligy RC Sparta Praha – JIMI RC Vyškov ve prospěch JIMI RC Vyškov a to na základě námitky RC Tatra Smíchov o neoprávněném startu hráče Sparty, Josepha Saldany, v tomto utkání.

Nepřísluší mi dle stanov, jakkoliv o výroku STK polemizovat či do rozhodnutí jakkoliv zasahovat, nicméně osobně nemám sebemenších pochyb, že STK rozhodovala o námitce RC Tatra Smíchov nezávisle a nestranně a dle současně platných řádů a že výrok STK je ve smyslu těchto řádů adekvátní provinění ze strany funkcionářů RC Sparta Praha. Chtěl bych tímto požádat celou ragbyovou veřejnost o respektování rozhodnutí STK a umírněnost a konstruktivnost diskuze na ragbyových diskuzních platformách.

Rád bych však k dopadu celé záležitosti na ducha našeho sportu sdělil i své osobní stanovisko. Z této kauzy nevychází vítězů, pouze poražených a to nemluvím v této chvíli primárně o Sparťanech, kteří si po sportovní stránce objektivně finále zasloužili, či Říčanských, které nyní čeká velmi obtížný zápas o bronz na soupeřově hřišti. Vítězem nemůže být ani RC Tatra Smíchov, vždyť případné vítězství Tatrováků ve finále bude pro aktéry navždy vzbuzovat pachuť na jazyku, neboť nedojde k utkání dvou výkonnostně nejlepších týmů extraligy za rok 2018. S nevratně pošpiněným štítem vychází z aféry především české ragby jako takové, jeho obraz na veřejnosti, důvěryhodnost pro média a partnery, jeho domnělá aura neposkvrněného sportu. Shrnuto slovy našeho slavného autora, „jsou skvrny, jež nelze vyčistit bez porušení podstaty látky". I tak se o to ale musíme pokusit.

Jak na to? Především musíme opět sami v sobě, vnitřně, nastavit vysokou laťku hodnotám, které v ragby údajně vzýváme. Nepodřizovat úroveň laťky našim úmyslům, ale nadřadit ji nad ně. Vím, je to úkol nelehký, ba zdá se, že leckdy téměř nadlidský, ale už pokusit se o to nás povznese.

Kupříkladu jednou z úhelných ragbyových hodnot je respekt. Již při prvním pohledu na celou kauzu finále je patrné, že černobílý pohled z hlediska hodnot není možný – s plným respektem k ragbyovým řádům došlo na základě nezávislého rozhodnutí STK ke kontumaci semifinále. Pravidla prostě musíme dodržovat, to je alfa a omega, tečka. S respektem k práci, úsilí a výkonnosti, i okolnostem případu si na druhou stranu Sparta sportovně zasloužila hrát finále. Další ragbyovou hodnotou je integrita. Bez integrity není důsledné dodržování řádů, nastává anarchie. Po administrativní chybě následuje trest, ač se může zdát krutý. Integrita ale může být chápána i jako schopnost ve vyšším zájmu se povznést nad chyby druhých. A tak bych mohl pokračovat dále.

Co z toho vyplývá? Není možné ragbyové hodnoty posuzovat jednostranně v souladu s našimi úmysly a tužbami. Je nezbytná notná dávka empatie, tolerance a porozumění, schopnost uznat své chyby a poučit se z nich, diskutovat. Pokud toto pochopíme, máme šanci vydat se správnou cestou. V kauze finále to platí pro obě strany, Tatru i Spartu.

Vážení přátelé a fanoušci českého ragby, vážení ragbisté, v sobotu nás čeká finále extraligy Tatra-Vyškov a utkání o bronz Sparta-Říčany. Prosím Vás, abyste se povznesli nad tíživou atmosféru posledních dnů a sportovně podpořili své týmy na hřišti v duchu ragbyových hodnot.

S přáním všeho dobrého,

Pavel Chaloupka,  prezident ČSRU

    

   Českéragby.cz rovněž napsalo ...   
Sportovně technická komise ČSRU potvrdila kontumaci semifinále Sparta - Vyškov 0:30

Ragbyové finále play off se nehraje. Výkonný výbor ČSRU je odložil

Kde a kdo bude hrát finále play off ragbyové ligy? Dozorčí rada uznala argumenty Sparty


Místo finále play off Sparta - Tatra se bude hrát finále Tatra - Vyškov. Proč se tak stalo? (ps,

(ps,  Českeragby.cz, foto: Petr Skála)