Neznámá historie ragby

Neznámá historie ragby
Rokem založení českého ragby je uváděn rok 1926 a zároveň je uváděno, že od tohoto roku se začíná psát ragbyová historie. Historie ragby na našem území je však podstatně starší. Dokladem toho jsou pravidla ragby vydaná roku 1893 v knize Tělocvičné hry - Hry s nářadím. Knihu napsal Josef Klenka, učitel tělocviku c.k. ústavu ku vzdělání učitelů v Praze, vydaná byla nákladem spisovatelovým, v Praze v tiskárně Jos. R. Vilímka.

Kniha obsahuje - Hry míčem malým, Hry míčem velkým, vycpaným, Hry míčem nadutým, Hry různým nářadím a Nářadí. V kapitole Hry míčem nadutým je pod bodem 14. Uvedena „Kopaná s přenášením“ s podtituly „Football, Rugby Football“. Je zde uveden nejen popis hry, ale také kompletní pravidla. Věříme, že pro milovníky ragby, ale i pro ostatní příznivce sportu bude zajímavé se s těmito pravidly seznámit.Na úvod začneme „Zdravotními pokyny“:

Hra provádí se — ponejvíce časně z jara a na podzim — při studeném počasí, a proto třeba šetřiti následujících pravidel zdravotních, aby se předešlo možné nastuzení:

  1. Hry nesmějí se zúčastniti lidé churaví nebo po nemoci přestálé, zejména: trpící vadou srdeční, plicní, anebo nějakou vadou v nose, jež jim brání dýchati jen nosem; dále trpící návaly krve k hlavě, pícháním v boku, bolestmi v hlavě, krvácením z nosu a podobnými neduhy.
  2. Hra určena jest pro zdravé a otužilé lidi.
  3. Hřiště budiž založeno tak, aby nemusilo se běhati proti větru, zejména severnímu nebo východnímu.
  4. Léhati, sedati nebo státi na cvičišti dovoleno není. Kabáty odkládati dovoluje se jen těm, kdo mají košile vlněné; kdo má košili plátěnou, ať kabátu nesvléká.
  5. Hráči buďtež lehce oděni; - nejlepším oděvem jest vlněná košile.
  6. Po hře, jež nikdy přes dvě hodiny trvati nesmí, každý se zaobal do svrchníku a jdi domů.

                                                                                                                             
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Neznámá historie ragby 2

Neznámá historie ragby 2

9.7.2017 10:00:00

„Kopaná s přenášením“ , aneb „Football, Rugby Football“ pod tímto titulem byla vydaná roku 1893 pravidla ragby v knize Tělocvičné hry - Hry s nářadím. Knihu napsal Josef Klenka (1853 - 1932), kter...

Začátky ragby v roce 1927

Začátky ragby v roce 1927

27.12.2016 11:50:00

Historie českého ragby se oficiálně začala psát v roce 1926, kdy se sehrála první utkání v tomto sportu na našem území. Byl to nový sport, který si hledal své příznivce a diváky. Pravidla ragb...